ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr http://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Elektrokardiyografi (EKG)

  Çocuğunuzun kalbinde oluşan zayıf elektrik akımlarını algılayıp kalp atımını EKG kağıdına zikzak şeklinde kayıt alan bir cihazdır. Herhangi bir elektrik akımı vermediği için çocuğunuz acı hissetmez.


 • Göğüs Röntgeni

  Bu yöntemle çocuk kardiyoloji uzmanı, çocuğun kalp ve akciğerinin büyüklüğüyle şekli hakkında bilgi edinir. Göğüs filmi ile alınan radyasyon oldukça düşüktür. Herhangi bir yan etkisi de bulunmaz.


 • Ekokardiyografi İncelemesi

  Bu yöntemle göğüsün dışında ses dalgaları kullanılarak kalbin hareketli imajları gözlenir. Bu sırada Doppler tekniği ile ses dalgalarından yararlanılarak, kalp ve damarlardaki kan akımı ölçülür. Kardiyolog, bu iki tekniği kullanarak kalbin yapısı ve işlevi hakkında bilgi edinir. Bu inceleme yöntemiyle kalp anomalilerinin çok büyük bir bölümüne tanı konulabilir.


 • Fetal Ekokardiyografi

  Hamileliğin 16. haftasından itibaren uygulanabilen, ultrasonografiye benzeyen bir yöntem. Bebeğe ve anneye zarar vermez. Bu yöntemle anne karnındaki bebeğin kalbinin ve kalbinden çıkan damarların yapısı ile fonksiyonları incelenir. Fetal ekokardiyografi sayesinde doğum öncesi bebeklerde kalp anomalisi olup olmadığı belirlenebilir.


 • Anjiyo

  Kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi, çok gelişmiş bir röntgen cihazı yardımıyla yapılan ileri bir inceleme türü. Genellikle kasık bölgesinden atar veya toplardamarlar içerisine yerleştirilip kalbe kadar ilerletilen, ince bir tüp (kateter) yardımıyla gerçekleştirilir.


 • Efor Testi

  Çocuğunuzun yürüme bandı üzerinde hızlı tempoda yürütülmesi sırasında, sürekli olarak kalp elektrokardiyografisinin çekilmesi şeklinde gerçekleştirilir.


 • Kardiyak Elektrofizyoloji

  Çocuklarda görülen kalp ritmindeki bozukluklar, bazen doğumsal nedenlerle, bazen de kalp ameliyatlarından sonra ortaya çıkar. Kalp ritmindeki bozuklukların nedeni ve tipi, kalp kateterizasyonu benzeri özel bir tetkik ile belirlenebilir. Kardiyak elektrofizyoloji adı verilen bu yöntem uygulanırken, gereken durumlarda ritim düzensizliğine neden olan odağın ve anormal ileti yollarının ablasyon (radyofrekans dalgaları ile yakma) denilen bir yöntem ile tedavisi yapılabilir.


 • Kardiyak MR

  Bazı çocuklarda tüm incelemeler yapılmasına rağmen kalp hastalığı tam olarak teşhis edilemeyebilir. Bu çocuklarda sorunun tam olarak ne olduğunu tespit etmek için MR (manyetik rezonans) veya MR anjiyografi gibi bazı ileri incelemelerin yapılması gerekir. Bu incelemeler, uzmana özellikle kalpten çıkan ve kalbe dönen büyük damarlar ve akciğer damar yapısı hakkında çok iyi bilgi sağlar.