Sorularla Check Up


Check up yaptırmak ne kadar zaman alır?

Panel içeriğinize göre farklılık gösterebiliyor. Randevu alırken bilgi isteyiniz.

Check up içeriğindeki testler ve anlamları nelerdir? Kanser ve tümör tarama testleri: Check Up Paketleri

CEA:Tarsinoembriyonik antijen olarak adlandırılan, bağırsak, prostat, karaciğer, akciğer, mide, meme ve over (yumurtalık) gibi kanser türleri için genel tarama testidir.

CA 125 (kanser antijen 125 ): Özellikle yumurta ve over (yumurtalık) kanserlerinin tespitinde kullanılan bir antijendir.

PSA (Prostat Spesifik Antijeni):Erkeklerdeki prostat bezindeki iltihap ve ya kanser tespiti için kullanılan bir tetkiktir.

Not: Kanser markerları olarak bilinen CA 125, CEA ve CA 19-9 testleri, çok farklı nedenlerle yüksek çıkabilmektedir ve bazen de kişide aslında kanser olduğu halde düşük çıkabilmektedir. Bu sebeple kanser taramasında anlamlı sonuç vermeyebilir. Genellikle kanser olduğu bilinen hastaların takibinde ve tedaviye yanıtını değerlendirmede kullanılması önerilmektedir.

Romatizmal analizler:

ASO: Daha önceden geçirilmiş bir streptokok bakterisinden oluşan enfeksiyonu gösteren testtir. Sonucunun yüksek çıkması romatizmal hastalıklara yatkınlığı gösterebilir.

CRP (C-reaktif protein): Vücutta düşük seviyede bulunan, tanıdan daha çok, klinik şüpheleri desteklemek amacıyla kullanılan bir proteindir. Yüksek olması durumunda, vücutta iltihap ve ya bir enfeksiyon olduğunu söylemek mümkündür.

RF (Romatoid Faktör): Genellikle eklemleri etkileyen ve enflamatUA-46091566-1r bir hastalık olan romatoid artriti tanı amacıyla kullanılır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve testleri:

ELİSA: HIV (insan bağışıklık yetmezlik virüsü): AIDS hastalığıyla karakterize bir virüstür. Bu virüs vücuda girdiği andan itibaren yaklaşık 3 ay içerisinde, vücudun savunma mekanizması bu virüsle savaşmak için özel antikorlar üretir. Bu antikorları ve antikor oluşumuna sebep olan antijeni tespit etmek için ELİSA testi kullanılır.

Anti-HIV 1+2:HIV P24 antijenini tespit amaçlı kullanılan, AIDS virüsün vücuda alımından yaklaşık 2 hafta sonra, erken tanı için kullanılan bir testtir.

HBsAg: Vücutta bulunan Hepatit B antijenini tespit amacı kullanılan testtir.

Anti-HBs: Hepatit B virüsünün yüzey antijenine karşı, vücut tarafından üretilen protein yapılı antikoru tespit amaçlı uygulanan testtir.

Kansızlık testi: Check Up Paketleri

Hemogram 18 parametre: Kan sayımı sonuçları, hematolojik ve diğer birçok sistemle alakalı tespit imkanı sağlar. Eritrositlerle (kırmızı kan hücresi) ilgili olarak genellikle Hgb(hemoglobin), Hct(hematokrit), MCV, MCH, MCHC testleri yapılır. Anemi durumlarında ise Hgb ve Hct düşük değerlerde seyrederken, MCV, MCH, MCHC tarama amaçlı kullanılmaz. Kansızlık ile ilgili ve kansızlığa sebep olabilecek kronik hastalıklar ile ilgili ön bilgi verir.


Yağ (lipid) profili:

Total lipid:Kanda bulunan tüm yağların toplamıdır. Yapısında yaygın olarak kolesterol ve trigliserid bulunur.

Kolesterol Total: Kandaki iyi (HDL) ve kötü (LDL) kolesterolün toplamıdır.

HDL (iyi huylu kolesterol): Karaciğer ve bağırsaklarda üretilen bir lipoproteindir, Vücutta yüksek miktarda bulunması, damar sertliği ve ateroskleroz gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Egzersizle değerleri yükseltilebilir.

LDL (kötü huylu kolesterol):Karaciğerde üretilen, düşük yoğunluklu, kan yoluyla kolesterolü taşıyan lipoproteinlerdir. Yüksek olması durumunda, damar tıkanıklığı, damar sertliği ve kalp rahatsızlıkları riski artar.

VLDL kolesterol: Kötü huylu kolesteroller gurubuna dahildir. Bağırsaktaki yağların depolanmasına yardım eder. Ayrıca kan damarlarında ki LDL reseptörlerine bağlanarak, damar sertliği ve damar tıkanması gibi rahatsızlıklara meydan hazırlar.

Trigliserid: Kandaki gliserol ve 3 yağ asidinin birleşmesinden oluşan bir yapıdır. Kanda, kolesterol ile beraber yüksek miktarda bulunduğu takdirde, damar tıkanıklığı ve kalp hastalıklarına ortam hazırlar. Bu yüzden kolesterol değerleri ile beraber kontrol edilir.

Biyokimya testleri: Check Up Paketleri

Sedimentasyon: Maligniteler, enflamatUA-46091566-1r hastalıklar, romatizmal hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyon hastalıkları gibi rahatsızlıklarda başvurulan testtir.

Kan şekeri testi: Vücuttaki glukoz miktarının, şeker hastalığı tanısı ve vücuttaki karbonhidrat metabolizmasının analiz edilmesi için uygulanan testtir.

Üre testi: Böbreklerdeki işlev bozukluklarından dolayı düzeyi artan bir proteindir. Karaciğerde üretilen üre; böbrek işlev bozukluğu, karaciğer yetmezliği tanısı amaçlı kullanılabilir.Kalsiyum testi: Kemik ve kalp damar sistemi için destekleyici olan kalsiyumun kandaki değerlerinin analiz edilmesidir. Eksikliği kemik hastalıklarına ve kalp ritimlerinde bozulmalara neden olur.

Demir testi: Vücuttaki demir seviyesinin kontrolü haricinde, Anemilerin detaylı tanılanmasına yardımcı olur.

Demir bağlama: Demirle birlikte ileri tetkik için değerlendirilen testtir. Demir eksikliğinden kaynaklanan anemilerde (kansızlıkta) demirin taşınma potansiyeli ile ilgili bilgi verir.

Sodyum: Hücre dışında bulunan sıvının en önemli elektrolittir. Vücutta osmotik basınç, asit baz dengesi, sıvı elektrolit dengesi değerlendirilmesinde etkin rol oynar.

Potasyum: Hücre içinde en çok bulunan elektrolittir. Sodyumla beraber sinir ve kas sisteminin foksiyonlarında önemli rol oynar. Kalp hastalıkları, asit-baz dengesi, ve tansiyon hastalıklarının erken tanısında önem taşır.

Klorür: Hücre dışında en çok bulunan elektrolittir. Vücuda alınan klorürün büyük bir bölümü bağırsaklarda emilir ve idrarla atılır. Genellikle asit-baz ve elektrolit dengesi ve su metabolizmasının analizinde kullanılır.

Albumin: Kan plazmasında bulunan en yaygın proteindir. Karaciğer fonksiyonlarının bozulması, travma, yanık gibi durumlarda vücuttaki yoğunluğu düşerken, hücre plazmasındaki su yoğunluğunun azalmasıyla beraber, vücuttaki yoğunluğu artar.

Tam idrar analizi: İdrarda bulunan, kum, protein, albümin, ürobilinojen, ürobulin, nitrit ve keton, iltihap gibi durumları tespit eder. Böbrek ve idrar yolları hastalıklarında teşhis için kullanılan önemli bir analizdir.

SGOT-AST: İlk olarak kalp ve kas hücrelerinde, sonrasında ise böbrek, karaciğer, beyin, pankreas, dalak ve akciğerde oluşan doku hasarlarını 12 saat içerisinde belirleyen testtir.

SGPT-ALT: İlk olarak karaciğer ve böbrek hücresinde bulunur, sonrasında kalp sistemi ve iskelet kaslarında bulunur. Akciğer, pankreas ve dalakta en az seviyede bulunur. Genellikle hepatit ve siroz gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etkilerini gözlemleme ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Bunun yanı sıra, karaciğer hücresi ölümü, kalp yetmezlikleri, şoklar, travmalar, karaciğer tümörleri, kalp krizi, gebelik zehirlenmesi gibi durumlarda seviyesi artıyor.

Gama Glutamil Transferaz (GGT): Pankreas, karaciğer ve böbreklerde bulunan bir enzimdir. En sık böbrekte bulunmasına rağmen, genellikle karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Ayrıca kolon ve göğüs kanserlerinin tanısında yol gösteriyor.

Görüntüleme Yöntemleri

Akciğer Grafisi: Bronşitbronşiolit v.b. gibi akciğer hastalıkları, zatürre, verem, akciğer tümörü ve yara gibi durumların teşhisine yardımcı görüntüleme yöntemidir.

EKG: Elektrokardiyografi diye adlandırılan bu yöntem ile, kalp kası ve sinir iletileri incelenir ve ayrıca ritim bozuklukları ve kalp krizi gibi durumlar teşhis ediliyor.

Tüm Batın Ultrasonu: Karaciğer, safra kesesi, safra kanalı, üriner sistem, mesane, yumurtalıklar, böbrekler gibi iç organları görüntüleme ve rahatsızlık durumlarında teşhis için kullanılıyor.

Jinekolojik Ultrason: Rahim ve yumurtalıklarda olan düzensizlik, kist ve tümör gibi oluşumları görüntüleme yöntemidir.

Tiroid ultrasonu: Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezinin boyutlarındaki değişimi, nodül vb. oluşumları tetkik etmek amaçlı yöntemdir.

Meme Ultrason ve Mamografi: Memede hastalık, kist ve tümörlerin teşhisinde kullanılan yöntemdir.

Genel değerlendirme

Check Up MUA-46091566-1yenesi: Konusundaki uzmanlar tarafından detaylı mUA-46091566-1yene, bulguların değerlendirilmesi, sonuçların aktarılması ve ek işlemlerin planlanması ile ilgili uygulamalar gerçekleştiriliyor. Üroloji, diş, kardiyoloji, jinekoloji, pediyatri gibi bölümlerin uzmanları tarafından yapılan kontroller, check up panellerine bağlı olarak farklılıklar gösterebiliyor.

Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi: Biyokimya hekimi tarafından laboratuvar sonuçlarının uygun bir dille anlatımı ve önerileri varsa anormal durumlar, ilgili branş hekimine iletiliyor. Değerlendirilen tüm sonuçlar check up hekimi tarafından check up misafirlerine aktarılıyor.

Mide ve Bağırsaklarda Tarama

Helikobakter pilori: Mide ve bağırsakta çeşitli bölgelerde bulunan bir bakteridir. Asitle beraber bulunduğu bölgede kronik bir iltihaplanmaya neden olur ve bu iltihaplanma sonucunda, dokuda deformasyon ve ülser oluşuyor.

CA 19-9: Pankreas, kolon, kolanjiokarsinom gibi sindirim(mide ve bağırsak) sistem kanserlerinde ve adenokarsinomlarda seviyesi artan bir antijendir. Kanser markerları olarak bilinir yükseldiğinde ileri tetkik gerektiriyor.

Gaitada Gizli Kan testi: Erken dönem kolon kanseri, mide kanaması ya da iç kanama gibi durumları teşhis etmek için kullanılan yöntemdir.

Alerji testleri

Total IgE: Vücudun çeşitli alerjenlere karşı, soluma, temas, ve alımla ilgili bağışıklık sisteminin tepkisini gösteren yöntemdir.

Ne kadar sıklıkla check up yaptırmalıyım?

Her bireyin yılda 1 kez check up yaptırması gerekiyor, bu sayede sağlık takibi daha detaylı yapılabiliyor ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçilebiliyor.

Check up sonrasında oluşan bir sağlık sorunum olursa, gerekli yönlendirmeleri yapıyor musunuz?

Gerekli yönlendirmeler, ek tetkikler ve tedaviler, konsültasyonu yapan doktor tarafından yapılıyor.

Sonuçların güvenilirliği ne kadardır?

Cihazlarımız güncel teknoloji ile donatılmış olup gerekli bakımları ve kalibrasyonları sistematik olarak yapılıyor. Şüpheli bir durum oluşursa, test tekrar ediliyor.

Sonuçlar kimler tarafından değerlendiriliyor?

Sonuçlar, alanlarında uzman hekimler tarafından değerlendiriliyor.

Sonuç değerlendirmesi için ayrıca bir ücret ödemeli miyim?

Sonuçlarınızın değerlendirilmesi için, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

Hangi bölümlerde uzman doktorlarınız var?

Tüm check up hekimlerimiz ve diğer branş hekimleri alanında uzmandır. İsteminiz halinde öğretim üyelerinden mUA-46091566-1yene hizmeti alabiliyorsunuz.

Sonuçlar ne kadar zamanda hazır olur?

Sonuçlarınız check up panel içeriğindeki tetkiklerinize bağlı olarak aynı gün içerisinde ve/veya takip eden günlerde hazır oluyor. Zaman programınız panel içeriğinize göre check up yetkiliniz tarafından size iletiliyor.

Hamilelerin Check up yaptırması uygun mudur?

Hamile kadınlar, akciğer grafisi ve radyolojik tetkikler gibi radyasyon içeren tetkikler haricindeki içeriklerden faydalanabiliyor.

Önemli hastalıkların belirtileri nelerdir? Check Up Paketleri

Yumurtalık kanseri: Ailesinde kolon, göğüs ve yumurtalık kanseri olan ve ayrıca menopoz döneminde olan kişiler önemle dikkat etmesi gereken hastalıktır.
Belirtileri: İshal, mide ağrısı, kabızlık, sırt ve bel ağrısı, su ihtiyacı ve yorgunluktur.

Guatr: Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezinin anormal şekilde büyümesi ile oluşan, genellikle boğazda şişlik ile kendini belli eden hastalıktır.
Belirtileri: zihinsel olarak yorgun hissetme, kuru cilt, cansız saçlar, boğazda şişlik, soğuk havaya karşı duyarlılık, adet kanamalarında düzensizlik, ishal, bedensel yorgunluk ve kilo artışıdır.

MS (multiple sclerosis): beyin ve omuriliği saran oto immunite hastalığıdır.

Belirtileri: Duygusal ani değişim, yorgunluk, felç, konuşma bozukluğu, his kaybı, uyuşma, sık idrara çıkma, koordinasyon bozukluğu, denge kusuru ve baş dönmesidir.

Hepatit C: Özellikle karaciğere yerleşen virüs kaynaklı bir enfeksiyondur. İlk etapta herhangi bir belirti göstermez. Ancak ileri zamanlarda siroz ve karaciğer hasarına neden olabilir.
Belirtileri: iştah kaybı, bide bulantısı, yorgunluk, kas ağrıları, kilo kaybı ve eklemlerde zaman zaman ağrıdır.

Kalp Krizi: Kalbi besleyen damarların, tıkanması ve ya daralması sonucu kalbe yeteri kadar kan ve oksijen sağlayamamasından dolayı kalbin hasara uğraması durumudur.
Belirtileri: Çeneye yayılan ağrı, Göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve nefes daralmasıdır.

Parkinson: Kaslarda hissedilen sertlikle beraber hastada titreme ve sarsılmaların görüldüğü, sinir sistemi ile ilgili bir hastalıktır.
Belirtileri: Depresyon, titreme, konuşma zorluğu, koku alma duyusunda zayıflık.

Karbon Monoksit Zehirlenmesi: Karbonmonoksit gazı yapı olarak, tatsız, kokusuz ve renksizdir. Bu durumdan dolayı fark edilmesi zordur. Vücuda solunum yoluyla giren bu gaz, doğrudan kana karışarak oksijen alımını engeller ve zehirlenme yoluyla ölüme yol açar.
Belirtileri: mide bulantısı, baş ağrısı ve yorgunluk hissidir.

PCOS (Polikistik over sendromu): Yumurtalıklarda oluşan iyi huylu küçük kistlerdir.
Belirtileri: Adet düzensizliği, kısırlık, kilo artışı, ciltte yağlanma, akne ve sivilce ve vücutta kıllanmadır.

Menenjit: Bakteriyel, viral, ve ilaçlara bağlı olarak, beyni ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıdır.
Belirtileri: Boyun ve baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk, ve normalden yüksek ateştir.

Adet döneminde olmamın, Check Up sonuçlarıma etkisi var mıdır?

Bazı hormon testleri özellikle adet dönemi başında bazıları adet dönemi ortasında gerçekleştirilebilmektedir. Bazı hormon testleriniz için, mamografi ve meme ultrasonunuz için seçilebilen dönemler olabilir. Adet döneminiz için check up hekiminizi bilgilendirmeniz önerilir.

ACIBADEM, iletişim formlarının kullanımı sırasında talep ettiği bu kişisel bilgileri, site kullanıcılarıyla iletişime geçmek amacıyla kullanabilir. Kullanıcılar bu sözleşme ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, e-posta vb.) onay vermiş sayılır. Gönderilecek e-postaları almak istemezseniz, dilediğiniz zaman gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan "E-posta listemizden çıkmak için tıklayınız" linkine tıklayarak e-posta üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.Kapat
Acıbadem Check Up
Acıbadem Check Up Check up taramasının amacı, güncel teknolojilerin tıp bilimine sunduğu olanakların da yardımıyla, hastalığı geç olmadan saptamaktır.

Check Up Paketlerimiz

Acıbadem Sağlık Grubu Check up hizmeti, tüm birimlerinizde mevcut mu? Check up hizmeti, tüm hastane ve tıp merkezlerimizde mevcut. Tüm check up hizmetlerinin içerikleri, her lokasyonda uygulanabiliyor mu? Check up hizmetlerinin uygulanması, lokasyona göre farklılık gösterebiliyor. Ancak bu durumda, araç temini ve refakat ile diğer lokasyonlardan destek alınıyor. Kişinin taleplerine göre, farklı check up içerikleri düzenlenebilir mi? Check up panelleri tıbbi direktörlük onaylı hazırlanmış panellerdir. Bu nedenle içeriklerinde değişiklik yapılamıyor. Bununla beraber size özel check up panelleri oluşturulması için check up yetkiliniz ile görüşebilirsiniz. Belirlenmiş Check up panelleri dışında, check up yaptırılabilir mi? Sağlık ihtiyacına bağlı olarak, check up hekiminiz ile birlikte size özel check up paneli oluşturulabiliyor. Check up yaptırmadan önce, herhangi bir hazırlık yapmak gerekir mi? Hazırlık ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi check up hazırlık başlığı altında görebilirsiniz. Check up işlemleri esnasında, hastane içerisindeki organizasyon nasıl olacak? Check up misafirleri için tüm lokasyonlarda ücretsiz otopark ve vale hizmeti mevcut. Check up birimlerinde check up yetkilileri tarafından gün içerisindeki panelinize uygun süreçler ile ilgili sözel olarak ve broşürler ile bilgilendiriliyorsunuz. Panel içeriğinde bulunan herhangi bir işlemi, farklı bir Acıbadem lokasyonunda yaptırmam mümkün mü? Panel içeriğinde bulunan hekim kontrolünün gün ve saatini kendime göre ayarlayabilir miyim? Check up panelinizi hangi lokasyonda yaptırmak istediğinizi randevu aşamasında çağrı merkezine, kontrol randevunuz içinse uygun günlerinizi check up yetkilisine iletmenizi öneriyoruz. Gerekli düzenlemeler çağrı merkezi ve check up yetkilileri tarafından gerçekleştiriliyor.

Websitemizde yer alan bilgiler Acıbadem Hayat Yayın Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır.
Güncelleme Tarihi 07.04.2017

HIZLI RANDEVU TALEBİ

ACIBADEM, iletişim formlarının kullanımı sırasında talep ettiği bu kişisel bilgileri, site kullanıcılarıyla iletişime geçmek amacıyla kullanabilir. Kullanıcılar bu sözleşme ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, e-posta vb.) onay vermiş sayılır. Gönderilecek e-postaları almak istemezseniz, dilediğiniz zaman gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan "E-posta listemizden çıkmak için tıklayınız" linkine tıklayarak e-posta üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

Kullanım koşullarını kabul ediyorum.