DSA, özellikli çekimi sayesinde vücudumuzdaki tüm damarların ayrıntılı olarak görüntülenmesini sağlar. Barındırdığı Vazo CT denilen özel bir yöntem ile, toplar damardan az miktarda verilen kontrast madde ile (atardamara girmeden) en ince damarlar ayrıntılı görüntülenebilir. Böylece kontrast madde riskinden doğabilecek zararları azaltır.

DSA hem tanı hem de tedavi amaçlı kullanılır. Beyin, karın bölgesi, cilt, kol ve bacaklarda yani tüm vücutta yer alan damarlardaki darlık, anevrizma (damardaki balon şekilli genişlemeler), malformasyon –fistül (atar –toplardamarlardan oluşan hastalıklar) büyük ameliyatlara gerek kalmadan, sadece damardan kateterle girilerek tedavi edilir. Bazı hastalarda ameliyat öncesinde fazladan oluşan damarlar incelenerek, ameliyatta kanama miktarına bağlı tehlikelerin en aza indirilmesini sağlar.