MR ve ultrason çekimiyle elde edilen bilgileri özel bir cihaz yardımıyla üç boyutlu olarak birleştiren sistem, navigasyon özelliğine de sahiptir. MR ultrason füzyon ve biyopsi sistemi, prostat kanserinin erken teşhisinde fayda sağlar. Bu sistem ile elde edilen görüntülerde özellikle agresif kanser odakları yüksek oranda tespit edilebilir. MR ultrason füzyon ve biyopsi sisteminde, biyopsi almak için kullanılan iğnenin sapma olmadan kanserli bölgeye denk gelmesi sağlanır. Cihazın navigasyon özelliği, kanserli bölgenin yerini cerraha gösterir. Bu teknoloji sayesinde doğru yerden parça alınabilir. MR kontrollü ultrasonun kullanıldığı MR +US imajların füzyon yapılarak biyopsi planlanan sistemlerde çok küçük çaplı, (US ile görüntülenmeyen) lezyonların bilinerek biyopsi alınması sağlanır. Teknik yetersizlik ve biyopsiyi yapan kişiye bağlı hata oranını düşürür. MR çekimiyle prostatında anormal bulgu saptanan hastalarda hangi lezyonların daha yüksek olasılık tümör riski taşıdığı belirlenip özellikle bu lezyonlardan biyopsi alınması amaçlanır.