İleri teknolojiyle tümöral kitlelerde erken tanı imkanı
Tüm vücut MR, manyetik rezonans görüntüleme teknolojileri arasında önemli bir tanı cihazı. Tüm vücut taramasının 25-30 dakika gibi kısa bir sürede yapabilmesini sağlıyor. Bu yöntem ile hastalık belirtileri oluşmadan erken dönemde sorunlu kitlelerin fark edilmesini sağlanabiliyor.

Tüm vücut MR, yalnızca hastalık şüphesinde değil, bir check up yöntemi olarak da kullanılıyor. Meme, prostat ve gastrointestinal tümör taramasında klasik yöntemlerle birlikte kullanılması öneriliyor. Ayrıca tüm vücut MR çekimi sırasında kişi radyasyon almıyor. Rutin taramalarda kullanılan kontrast maddenin hastaya verilmesine gerek kalmıyor.