SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN


TrueBeam

TrueBeam, radyoterapi tedavisinde kullanılan bir lineer hızlandırıcı cihazdır. TrueBeam; IGRT eşliğinde IMRT, Rapidarc, SRT ve SRS olmak üzere dört ayrı radyoterapi tekniğini kullanır.

IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy): Yoğunluk Ayarlı Işınlama

RAPIDARC: Görüntü eşliğinde yapılır, yatar pozisyonda olan hastanın etrafında dönebilecek bir mekanizmaya sahiptir.

SRT (Stereotactic Radiotherapy) Çoklu seanslarla uygulanan noktasal ışınlama

SRS (Stereotactic Radiosurgery) Tek seansta noktasal ışınlama

SRS/SRT: Noktasal ışınlamayla çok küçük tümörleri hedef alabilir.

IGRT (Image Guided Radiotherapy) Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi Tedavi bölgesinin doğruluğu milimetrik hassasiyetle saptanır ve kayma varsa hastanın pozisyonu düzeltilerek ışınlama yapma olanağı sağlanır.

IMRT ve RAPIDARC: Tümör vücutta korunması gereken bir organı sarıyorsa ya da yakınına kadar geliyorsa IMRT/RAPIDARC yönteminden faydalanılır.

Hangi hastalıklarda kullanılır?

TrueBeam,tüm vücuttaki küçük hacimli veya riskli organlara komşu olan tümörlerin tedavisinde, solunum takibi gerektiren akciğer, karaciğer, meme gibi organlardaki tümörlerin radyoterapisinde kullanılır. Işınlama, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebilir.

Nasıl uygulanır?

TrueBeam'de, tedavilerin tamamı bilgisayar kontrollü olarak uygulanır. Hasta, cihazın hareketli masasına yatar. Cihaz hasta etrafında sürekli dönerek, verdiği doz ve görüntüleme işlemini senkronize eder.