SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) bölümleri başta; beyin tümörleri, çocuk nöroşirurjisi, spinal cerrahi ve yürüme analizi konularında tanı ve tedavi hizmeti vermektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü; nöroloji, nöroradyoloji, nöroanestezi ve psikiyatri birimlerinden hekimlerle iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

PET/BT, CyberKnife ve Gamma Knife adlı medikal teknoloji cihazları beyin tümörlerinin tanı ve tedavi sürecinde kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Beyin ve Sinir Cerrahisi Medikal Cihazlar

PET-CT

PET-CT; onkoloji alanında tümörün saptanması, tümör yayılım derecesinin belirlenmesi, radyoterapi planlanması, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve bazı durumlarda mevcut kitlenin iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu belirlemek amacıyla kullanılıyor. PET/CT, insan vücudundaki organ ve dokuların fonksiyonlarını metabolik düzeyde gösteren PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ile detaylı anatomik bilgi sağlayabilen CT’nin (Bilgisayarlı Tomografi) bir araya gelmesiyle oluşmuş. Sadece onkoloji alanında değil, aynı zamanda epilepsi odağının belirlenmesi, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik olgularda ve kalp krizi sonrası kalpte canlı doku varlığının araştırılmasında da rol oynuyor.

GAMMA KNIFE ICON

Beyin tümörlerinin cerrahi işleme gerek kalmaksızın tedavisi için kullanılan Gamma Knife, denenmiş ve başarısı bilimsel olarak ispatlanmış bir radyocerrahi tekniği. Gamma Knife ile beyin tümörleri, hassas ve riskli cerrahi işleme gerek kalmaksızın, kansız ve hızlı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Genel anestezinin uygulanmadığı Gamma Knife tedavisi, birkaç saat içinde tamamlanıyor ve hastaların çoğu genellikle aynı gün evlerine dönebiliyor.

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.acibadem.com.tr/gammaknife

CYBERKNIFE

Uzay neşteri olarak tanımlanan CyberKnife, tüm vücutta milimetrik doğrulukla kanser tedavisi yapmak için tasarlanmış robotik radyocerrahi sistemi. Bu sistem sayesinde radyasyon demetleri odaksal olarak kullanılarak, beyin ve vücuttaki tüm kanserli bölgeler yüksek dozlarla tedavi edilebiliyor. Tedavi sırasında normal dokular, radyasyonunun etkilerinden maksimum oranda korunabiliyor.

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.acibadem.com.tr/cyberknife

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Doktorları


Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Hizmet Noktaları

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44


Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Nöroşirurji bölümlerinde birçok hastalık için tanı ve tedavi hizmetleri veriliyor. Bunlar;

Disk Hastalıkları ve Dejeneratif Omurga Hastalıkları

Servikal, lomber ve torasik diskektomiler, vertebrektomi, laminektomi, omurga stabilizasyon (instrumentasyon) ameliyatları bu birimin kapsamındadır.

Travmalar

Çökme kırıkları, epidural ve subdural hematomlar, kafa kaidesi tamirleri, omurga kırıkları ve stabilizasyonu, omurilik basısı için acil cerrahi müdahalelerini içermektedir.

Beyin ve Omuriliğin Damar Hastalıkları

Anevrizma, arteriovenöz malformasyon ve kavernoma ameliyatları, endarterektomi, intraserebral hematomlar, vasküler anastomozlar, spinal avm’leri içermektedir.

Nöroonkoloji

Her çeşit beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi; meningiomalar, glial tümörler, serebellopontin köşe tümörleri, hipofiz tümörleri, beyin sapı, pineal bölge, posterior fossa tümörleri, kafa kaidesi tümörleri, ekstramedüller veya intramedüller spinal tümörler, kalvaryum lezyonları, kranioplasti ameliyatları, kraniofasiyal cerrahi, kraniosinostoz ve şekillendirme ameliyatları bu birimin dâhilindedir.

Nöroendoskopi ve Hidrosefali Tedavisi

Bu birimin kapsamında şant ameliyatları, nöroendoskopik girişimler, third ventriculostomy ve araknoid kistlerin fenestrayonu yer almaktadır.

Fonksiyonel Nöroşirurji

Hemifasiyal spazm ve trigeminal nevraljide mikrovaskülar dekompresyon, vagal sinir stimulatörü yerleştirilmesi ve sara hastalıklarıyla ilgili birimdir.

Periferik Sinir Cerrahisi

Periferik sinir anastomozları, tamirleri, sinir tuzak sendromları cerrahisiyle ilgilenmektedir.

Pediatrik Nöroşirurji

Bu bölüm çocuk beyin, omurilik ve sinir sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisiyle ilgilenmektedir. Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde ve tıp merkezlerinde; nöroendoskopik hidrosefali, beyin sapı gliomları, talamik ve hipotalmik gliomlar gibi derin yerleşimli beyin tümörleri ve epilepsi hastalıklarının tanı ve tedavisi sağlanmaktadır.

Yürüme Analizi Laboratuvarı

Yürüme analizi, hareketlerin sayısal olarak değerlendirilmesi, tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Yürüme analizi fiziki muayene ve 3 boyutlu hareket değerlendirmesi ile uygulanır.
Fizik Muayene: Detaylı fizik muayene, eklem hareketlerinin değerlendirmesi (ROM-Range of motion) ve eklem hareket açılarının ölçülmesi (goniometrik ölçümler) ile analiz başlamaktadır. Boy, kilo, bacak uzunluğu, eklem aralığı ölçümleri yapılmaktadır.

3 Boyutlu Hareket Değerlendirmesi: Yürüme platformu üzerinde, vücuda yapıştırılan işaretleyicilerin hareketleri yürüme sırasında kızılötesi kameralar ve dv kameralar tarafından tespit edilip özel bir bilgisayara aktarılır. Bilgisayarda yapılan kayıtlar değerlendirilir. Kayıtlar, grafiksel ve 3 boyutlu olarak ayrıntılı değerlendirilip rapor haline getirilir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44