SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu göz hastalıkları kliniğinde her hastaya rutin göz muayenesi hizmeti verilmekte, kontak lens ve gözlük uygulamaları yapılmaktadır.

Tetkik ünitelerinde verilen hizmetler arasında; ultrasonografi, bilgisayarlı görme alanı testleri, göz anjioları ve elektrofizyolojik testler yer almaktadır. Özel servisler arasında prematüre bebeklerin retina kontrolü de bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Göz Hastalıkları Bölümü Doktorları


Göz Hastalıkları Bölümü Hizmet Noktaları

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44


Göz Hastalıkları Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinin ünitelerinde tedavi-tanı hizmetlerinin yanı sıra güncel teknoloji ürünleri de kullanılarak hizmet verilmektedir.

Glokom

Acıbadem Sağlık Gurubu Göz Hastalıkları bölümlerinde glokom için de erken tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Katarakt

Katarakt ameliyatı güncel teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Fakoemülsifikasyon yöntemi başarı ile uygulanmaktadır. Gerekli olgularda “yag lazer” yapılmaktadır.

Refraktif cerrahi

Refraktif cerrahi gözün en önde yer alan saydam tabakası olan kornea hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşmaktadır. Birimde bu tabakanın hassas ölçümlerini yapabilen topografi cihazları, kornea kalınlık ölçme cihazları, speküler mikroskopi, kornea çap ve kırma gücünü gösteren keratometreler bulunmaktadır.

Gözlük veya kontakt lens kullanmak istemeyen sağlıklı bireylerde gözlükten kurtulmak için excimer lazer ile kırma kusurları düzeltilmektedir. Bu birim ayrıca kornea nakli (keratoplasti) ameliyatlarını da gerçekleştirmekte olup ihtiyaç sahipleri sıralanarak, bağış veya diğer yollarla uygun doku bulunduğu zaman organ nakli yapılmaktadır. Birimin diğer bir faaliyet alanı kontakt lenslerdir. Günümüzde güvenli bir kullanımı olan kontakt lenslerin uygun olanlarının seçilmesi, denenmesi ve ihtiyaç sahiplerine doğru kullanım konusunda bilgi verilmesi ve uygulama yaptırılması bu birimde gerçekleştirilmektedir.

Oküloplastik Cerrahi

Acıbadem Sağlık Gurubu hastanelerinde ve tıp merkezlerinde kozmetik kapak ameliyatları, gözyaşı drenaj sistemi ameliyatları yapılmaktadır.        

Retina Hastalıkları

Acıbadem Sağlık Gurubu Göz Hastalıkları bölümlerinde retina dekolmanı ve vitrektomi ameliyatları başarı ile yapılmaktadır. Argon lazer, fundus fluorescein ve indocyanine green anjiografi aletleri mevcuttur.      

Kornea ve Kontakt Lens

Kornea tabakasının hassas ölçümlerini yapabilen topografi cihazları, kornea kalınlık ölçme cihazları, speküler mikroskopi, kornea çap ve kırma gücünü gösteren keratometreler bulunmaktadır.

Gözlük veya kontakt lens kullanmak istemeyen sağlıklı bireylerde gözlükten kurtulmak için excimer lazer ile kırma kusurları düzeltilmektedir. Birimimiz ayrıca kornea nakli (keratoplasti) ameliyatlarını da gerçekleştirmektedir. İhtiyaç sahiplerine, bağışlar sayesinde uygun doku bulunduğu zaman organ nakli yapılmaktadır.

Birimin diğer bir faaliyet alanı kontakt lenslerdir. Günümüzde güvenli bir kullanımı olan kontakt lenslerin uygun olanlarının seçilmesi, denenmesi ve ihtiyaç sahiplerine doğru kullanım konusunda bilgi verilmesi ve uygulama yaptırılması bu birimde gerçekleştirilmektedir.

Şaşılık

Şaşılık, diğer tanımla göz kayması gözlerin paralel bakışının bozulması durumudur. İçe veya dışa olabileceği gibi yukarılı aşağılı kaymalar da olabilir. Kaymaları kabaca göz kaslarının felcine bağlı olanlar ve olmayanlar diye sınıflayabiliriz. Felce bağlı olmayan kaymalar da, doğumsal kaymalar ve diğerleri olarak ayrılabilir. Acıbadem Sağlık Grubu Göz Hastalıkları bölümü olarak hastalarımıza tanı ve tedavi süreçlerinin tüm ayrıntıları hakkında bilgi vermekteyiz. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşabilmeleri için hekimlerimizin öncülüğünde, güncel teknoloji ürünlerinin sağladığı imkânlarla tedavi hizmeti vermeyi amaçlamaktayız.

Göz Tembelliği

Göz tembelliği fark edildiğinde gözlük ihtiyacı var ise mutlaka gözlük takviyesi yapmak gereklidir. Gözlüğün yanı sıra kapama ve ortoptik tedavi hizmeti de bu bölümün kapsamında verilmektedir.

Lazer Tedavisi       

Acıbadem Sağlık Grubu Göz Hastalıkları bölümlerinde Lazer tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Birimimiz bu alanda da birçok başarılı uygulamaya imza atmıştır.

LCK

Dünyada birçok ülkede uygulanan ve FDA tarafından onaylanan LCK (Light Touch CK) yöntemi Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde ve tıp merkezlerinde de uygulanmaktadır. LCK radyo dalgalarının göz üzerinde işaretlenen noktalarda yaptığı etki ile kornea yeni bir şekil alır. Yapılan müdahale ile yakını görme imkânı sağlanırken; 1 ila 3 yıl arasında tedavinin yenilenmesi gerekir.

 

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44