SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu İç Hastalıkları bölümlerinde genel iç hastalıklarının yanında hematoloji, onkoloji, nefroloji, endokrinoloji, kardiyoloji, romatoloji ve gastroenteroloji dallarında hizmet verilmektedir. Tüm hastanelerimizde, tıp merkezlerimizde ve polikliniklerimizde haftanın yedi günü 24 saat tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Hastanelerimizde yatan hastaların tedavilerini, konsültasyonlarını, ameliyat öncesi hazırlıklarını ve gerekli girişimlerini İç Hastalıkları bölümümüz gerçekleştirmektedir.

Birimimize ait tüm dallarda tanı ve tedavi yöntemleri ve akademik çevrelerin desteğinin yanı sıra tıbbi teknolojilerin sağladığı imkânlarla; kişiye en uygun ve etkin sağlık hizmetinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

İç Hastalıkları Medikal Cihazlar

PET BT

PET/BT; onkoloji alanında tümörün saptanması, tümör yayılım derecesinin belirlenmesi, radyoterapi planlanması, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve bazı durumlarda mevcut kitlenin iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu belirlemek amacıyla kullanılıyor. PET/BT, insan vücudundaki organ ve dokuların fonksiyonlarını metabolik düzeyde gösteren PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ile detaylı anatomik bilgi sağlayabilen BT’nin (Bilgisayarlı Tomografi) bir araya gelmesiyle oluşmuş. Sadece onkoloji alanında değil, aynı zamanda epilepsi odağının belirlenmesi, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik olgularda ve kalp krizi sonrası kalpte canlı doku varlığının araştırılmasında da rol oynuyor.

TÜM VÜCUT MR

Manyetik Rezonans (MR), tümöral kitlelerin hastalık bulguları oluşmadan erken dönemde yakalanmasına olanak sağlıyor. Klasik tarama yöntemlerinde gözden kaçabilecek durumlarda yapılan MR incelemesi, tümör tanısını kolaylaştırıyor. MR cihazının hareketli masasında yatan hastadan paralel görüntüleme ve birleştirici yazılım programları ile görüntü alınıyor. Hasta güçlü bir mıknatıs etkisi yaratan silindirin içindeyken MR, işlem sırasında hastaya vücuttaki hidrojen atomlarının enerji salmasına yol açan radyo dalgaları gönderiyor. Mıknatıs etkisiyle hareket eden binlerce hidrojen atomuna ait bilgiler bilgisayarda toplanıyor. Bunların incelenmesi ile hastaya ait film elde ediliyor.

İç Hastalıkları Bölümü Doktorları


İç Hastalıkları Bölümü Hizmet Noktaları

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44


İç Hastalıkları Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu hastaneleri ve tıp merkezlerinin İç Hastalıkları bölümlerinde, şu alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir: 

Gastroenteroloji

Bölümümüz uluslararası alanda tanınmış bir teşhis, tedavi ünitesi ve endoskopik uygulamaların düzenli eğitiminin verildiği, uygulamalarının yapıldığı uluslararası bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Acıbadem Sağlık Grubu Gastroenteroloji bölümlerinde; hepatologlar tarafından sirozun komplikasyonları dahil olmak üzere tüm karaciğer hastalıklarında gelişen tedaviler uygulanmaktadır.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Acıbadem Sağlık Grubu’ndaki Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümlerimiz; endokrin sistem fizyolojisi ve tiroid hastalıkları, diyabet, obezite, lipidler, osteoporoz, böbrek üstü bezi hastalıkları, üreme endokrinolojisi, hipofiz hastalıkları ve hormonal otoimmün hastalıklar ile ilgilenmektedir. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Acıbadem Sağlık Grubu’nun tüm hizmet alanlarında klinik hizmet vermektedir.

Hematoloji

Hemoglobinopatilerde tanı, tedavi ve genetik danışmanlık, lenfoma, lösemiler ve koagülasyon bozukluklarının tanı ve tedavi alanlarında hizmet vermektedir. Hematoloji bölümü, Acıbadem Sağlık Grubu Genetik Departmanı ile işbirliği yaparak majör bir hemoglobinopati tarama merkezi ve hematolojik maliniteler için kemoterapi ve hücre tedavisi uygulayan bir merkez olarak gelişmeyi planlamaktadır.

Nefroloji

Nefroloji bölümlerimizde böbrek rahatsızlıkları olan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri, güncel teknoloji ürünlerinin sağladığı imkânlarla birlikte verilmektedir. Birimimizde nefroloji konsültasyonları ve hipertansiyon kliniği yer almaktadır. Servislerde, böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi, hipertansiyon, preeklampsi hastalarının müdahaleleri ve böbrek biyopsileri yapılmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda hemodiyaliz ve CVVH (continuous venovenus hemofiltrasyon) terapileri uygulanmaktadır.

Romatoloji

Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus gibi iltihaplı romatizma hastalıklarının yanında, ağrılı yumuşak doku romatizmaları, halk arasında kireçlenme diye bilinen osteoartrit ve benzeri hastalıklarının da teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Hastalıkların tedavisinde gerekli görüldüğü takdirde ortopedi, nöroloji ve ağrı polikliniği gibi dallardan destek alınmaktadır.

Tıbbi Onkoloji

Acıbadem Sağlık Grubu bünyesindeki Tıbbi Onkoloji bölümleri; kanserden korunma, kanser taraması, erken tanı ve tedavi hizmetlerini kapsamaktadır.

Birimimiz tüm bu süreçleri gerçekleştirirken birçok tıbbi birimin de içinde yer aldığı multidisiplinler yaklaşımıyla birlikte güncel teknoloji ürünlerinin sağladığı imkânları da kullanarak hizmet vermektedir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44