SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Radyoloji bölümleri sahip olduğu teknolojik imkânlarıyla tüm diagnostik ve girişimsel radyolojik hizmetleri gerçekleştirebilmektedir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Radyoloji Bölümü Doktorları


Radyoloji Bölümü Hizmet Noktaları

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44


Radyoloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu radyologları; genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi, panoramik röntgen, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, anjiografi gibi sadece diagnostik işlemleri değil, terapötik girişimsel işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. Hastalar tüm teşhis ve tedavi amaçlı işlemler sırasında bir doktor gözetimindedirler.

Radyoloji departmanı "Telemedicine" uygulamalarını yapabilecek teknolojik altyapıya sahiptir. “Telemedicine” uygulamaları farklı ülkelerdeki merkezler arasında dijital imajların internet aracılığı ile transferini sağlamakta olup doktorlar arasında bilgi alışverişini ve konsültasyonu mümkün kılmaktadır.

2 mini-PACS sistemi ile tüm radyografik incelemeler dijital olarak saklanabilmekte ve intranet aracılığı ile film okuma odalarındaki iş istasyonlarına gönderilerek herhangi bir filme basılmaksızın monitörlerden değerlendirilebilmektedir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44