SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Üroloji bölümleri, yetişkin ve çocuk hastalara ürolojik muayene, tanı ve tedavi hizmeti vermektedir. Üroloji bölümlerinde çalışan doktorlar klinik deneyimlerini, bilimsel çalışma ve araştırmalara dayanan birikimlerini kullanarak üroloji hizmetlerini sunmayı amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Üroloji Bölümü Doktorları


Üroloji Bölümü Hizmet Noktaları

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44


Üroloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Üroloji bölümleri; prostat ve mesane TUR ameliyatları, açık ve kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi), taş kırma (ESWL) tedavisi gibi rutin operasyonlar dışında ürolojik kanser ameliyatları, çocuk ürolojisi ameliyatları, ürodinami ve erkek cinsel işlev bozuklukları konularında tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır.

Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde güncel ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri (TUR, Greenlight Lazer PVP, Greelight Lazer HPS, Feedback Termoterapi) uygulanmaktadır. Ayrıca prostat kanseri taraması ve prostat enfeksiyonlarının tedavisi gibi prostat sağlığını ilgilendiren alanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Üroonkoloji

Acıbadem Sağlık Grubu Üroloji bölümlerinde ürolojik kanser hastalıklarının tedavisinde tüm medikal ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Bölümde sinir koruyucu radikal prostatektomi (prostat kanseri için) ve radikal sistektomi (mesane kanseri için) ameliyatları sıklıkla uygulanmaktadır. Ayrıca anesteziyoloji ve yoğun bakım hizmetinin de desteği ile böbrek ve testis kanseri gibi diğer ürolojik onkoloji ameliyatları bu konuda deneyimli uzman üroloji cerrahi ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bazı ürolojik kanser vakalarında ise medikal onkoloji ve radyoterapi bölümleri ile eşgüdüm içerisinde tedavi seçenekleri hastalara sunulmaktadır.

Endoüroloji ve Taş Hastalıkları

Acıbadem Sağlık Grubu’nda üriner sistem taş hastalığı tedavisinde güncel teknolojik cihazların kullanılabildiği endoskopik (kapalı sistem) ameliyatlar da uygulanmaktadır.

Cerrahi tedavinin yanı sıra taş kırma (ESWL) yöntemi ile taşların anestezisiz ve ayaktan tedavisi mümkün olmaktadır. Üroloji bölümü taş hastalığının endoürolojik tedavisinde (üreteroskopi, perkütan böbrek taşı cerrahisi – PCNL) bugüne kadar birçok hastaya hizmet vermiştir.

Kadın ürolojisi

İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı), interstisyel sistit gibi birçok hastalık alanında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Ürodinami ünitesi idrar tutabilme ve idrar yapabilme ile ilgili sorunlarında ayrıntılı tanısal incelenme olanağı sağlar. Her tip idrar kaçırma sorunlarının, örneğin çocuklarda gece ıslatmaları ya da kadınlarda idrar kaçırma rahatsızlıklarının ve miyelodisplazi (spina bifida) hastalarının tanı, tedavi ve takibinde ürodinamik incelemeler ve modern üro-radyolojik yöntemler kullanılmaktadır.

Androloji

Erkeklerde görülen erektil disfonksiyon olarak adlandırılan sertleşme ve boşalma problemleri ile erkek infertilitesi olarak nitelen erkeğe bağlı kısırlık durumlarına yönelik olarak muayene, tetkik ve tedavi olanakları diğer tıpta uzmanlık dalları ile birlikte planlanarak gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Ürolojisi

Çocuk ürolojisi, anne karnından başlamak üzere, yenidoğan ve sonraki dönemlerde görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenir. Bu hastalıklara örnek olarak Hidrosel ve kordon kisti, İnmemiş testis, sünnet, testis ve torbaların acil durumları (Akut skrotum ve testis torsiyonu) ile hipospadias verilebilir.

Hipospadias’ın (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olması) cerrahi onarımı üroloji bölümünün özel ilgili alanlarından biridir. Hipospadias’ın hem birincil onarımı hem de daha önce ameliyat edilmiş ancak sonuç alınamamış vakaların cerrahi tedavisi yapılabilmektedir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44