Acıbadem Maslak Omurga Sağlığı Merkezi

Misyon - Vizyon

Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi

Biz Kimiz?

Vizyon

Omurga hastalıklarına bağlı sorunların multidisiplinler yaklaşımla ele alındığı Omurga Sağlığı Merkezi; hastalarımızın yaşam kalitelerini yükseltecek sağlık hizmetleri sunmayı amaçlarken,  tüm bu süreç içerisinde insanları omurga sağlığı konusunda bilinçlendirerek, farkındalık sahibi olmalarını hedeflemektedir.

Misyon

Omurga Sağlığı Merkezi birçok tıbbi birimin bir arada bulunduğu multidisipliner yaklaşımıyla, bu alanda uzman doktorlarımızın öncülüğünde güncel tanı ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu, hasta odaklı bir sağlık merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Bazı hastalık grupları için multidisipliner yaklaşım gerekmektedir. Omurga hastalıkları da bu grup içinde yer almaktadır. Omurga sağlığı ile ilgili problemler son yıllarda artış göstererek, ülkelerde ciddi sosyoekonomik problemler yaratıp, insanların yaşam kalitesini düşürmekte ve hatta erken ölümlere dahi yol açmaktadır. Dolayısıyla omurga sağlığı ve hastalıkları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitimi çok önemlidir.

Omurga sağlığının tedavisinde birçok disiplin yer almaktadır ve bu durum, bazen hasta açısından karışıklığa yol açabilmektedir. Örneğin hastanın bel ağrısı şikayeti varsa, öncelikle hangi birime gitmesi ya da cerrahi tedavi gerektiğinde hangi disiplinden yardım alması gerektiği gibi durumlarda,  hasta zaman zaman çelişkiler yaşamaktadır. Hastalar, duruma göre disipliner tedavilere birkaç kez girmek zorunda kalabilir. Doğru disiplini bulmaları, yönlendirilmeleri ve koordinasyonu sağlamaları çoğu zaman sorun olur. Günümüzde artık “tedavi odaklı” yaklaşım, yerini “hasta odaklı” yaklaşıma bırakmaktadır.

Omurga Sağlığı Merkezimizin birinci önceliği de omurga hastalarının tedavisinde hasta odaklı yaklaşımın sağlanmasıdır. Hastaların problemlerinin tek merkezde multidisipliner yaklaşım ile çözülmesi ve sağlıklarının geri kazandırılması amaçlanmaktadır.  Bu nedenle “sağlıkta hasta odaklı yaklaşım” şu aşamaları kapsar;

1. Hastanın şikayetlerine göre doğru disipline yönlendirilmesi,
2. Kanıta dayalı güncel tedavi yöntemlerinin uygulanması,
3. Tedavi sonuçlarının sadece doktor perspektifinden değil, hasta perspektifinden de değerlendirilmesi (hasta yaşam kalite anketleri),
4. Hastaların tedavi sonuçlarının objektif değerlendirilmesi sonucunda problem devam ediyorsa başka disipline yönlendirilmesi ve bunun için gerekli randevuların merkez tarafından alınması,
5. Gerek tanı, gerekse tedavi sırasında “hasta emniyetini” ön planda tutarak sıfır hata ile tedaviyi tamamlamak,
6. Tedavi sonrası hastaları düzenli takip ederek her şeyin yolunda gittiğine emin olmak.

Omurga Sağlığı Merkezimizin bir diğer önemli özelliği de periyodik multidisipliner toplantılar ile zor vakaları tartışmak, uygulanan tedavi yollarının süreçlerini denetlemek, gerekirse değiştirmektir. Tedavi sonucu ortaya çıkan komplikasyonları değerlendirmek ve önlemek için gerekli tedbirleri almaktır. Kısacası, amacımız hasta şikayetleri, yapılan tıbbi çalışmalar ve değerlendirmeler sonrasında kişiye uygun tanı ve tedavi yöntemlerini belirlemek ve tedavinin uygulanmasını sağlamaktır.

Hasta odaklı yaklaşım dışında toplumun omurga sağlığı konusundaki eğitimi, bilinçlendirilmesi, sık rastlanılan omurga hastalıkları için toplum sağlık taramaları öncelikli hedeflerimizdir.

Site Haritası

İletişim Formu

ACIBADEM, iletişim formlarının kullanımı sırasında talep ettiği bu kişisel bilgileri, site kullanıcılarıyla iletişime geçmek amacıyla kullanabilir. Kullanıcılar bu sözleşme ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, e-posta vb.) onay vermiş sayılır. Gönderilecek e-postaları almak istemezseniz, dilediğiniz zaman gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan "E-posta listemizden çıkmak için tıklayınız" linkine tıklayarak e-posta üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

Kullanım koşullarını kabul ediyorum.

Tel: +90 212 304 48 38

YUKARI