Genel Cerrahide Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardan birisi de genel cerrahi. Tüm diğer alanlarda olduğu gibi, robotik cerrahi sistemleri hem doktorlara hem de hastalara gerekli imkanları sağlıyor.

Robotik kolorektal cerrahi

da Vinci; kolorektal kanserler (kolon ve rektum kanserleri) divertikül, enflamatuar bağırsak hastalıkları başta olmak üzere pek çok kolorektal hastalığın cerrahi tedavisinde kullanılabiliyor. Özellikle rektum cerrahisinde ameliyat alanının yakınında bulunan sinirlerin korunması sağlıyor.

Robotik obezite cerrahisi

Robotik cerrahi sistemi obezite hastalarına yapılan cerrahi müdahaleyi kolaylaştırırken hastaların günlük hayata dönüş sürelerini de kısaltabiliyor. Çünkü obezite hastalarındaki geniş ve kalın yağ tabakası cerrahın müdahale imkânını kısıtladığı gibi istenilen müdahalenin yapılmasını da güçleştiriyor.

da Vinci ile yapılan obezite ameliyatları arasında da ilk sırada gastrik by-pass ameliyatları geliyor. Bu yöntem hem midenin küçültülmesine hem de bağırsakların bir kısmının devre dışı bırakılarak alınan gıdaların emiliminin azaltılmasına olanak tanıyor.