Yumurtalar toplandığı gün erkekten sperm örneği alınır. Alınan sperm örnekleri laboratuvarlarda özel işlemlere tabi tutularak hareketli ve kaliteli spermler ayrıştırılır. Bu spermler yumurtaların döllenme işlemlerinde kullanılır. Bazı durumlarda menide hiç sperm bulunamayabilir. Bu durum azospermi olarak adlandırılır. Bu hasta grubunda ameliyathane şartlarında TESE, TESA, MESA, PESA gibi cerrahi teknikler uygulanarak testislerden sperm elde edilmeye çalışılır.

 • Aspirasyon Teknikleri
 • TESE (Testisten Biopsi İle Sperm Elde Edilmesi): TESE adı verilen yöntem sayesinde testislerden sperm elde edilir. Bu operasyon lokal veya genel anestezi altında yapılabilir.
 • PESA (Perkutan Epididimal Sperm Aspirasyonu): Testislerin üzerindeki epididimlere ince bir iğne ile girerek içerisindeki spermleri çekme yöntemidir.
 • MESA (Mikroskop altında Epididimal Sperm Aspirasyonu): Erkeklerin kanallarından lokal ya da genel anestezi altında mikrocerrahi yöntemiyle (MESA) veya direkt ciltten iğneyle (PESA) sperm elde edilmesi işlemidir.
 • PTSA (Perkutan Testiküler Sperm Aspirasyonu): Testislerin içinde bulunduğu kese açılmadan ciltten batırılan bir iğne ile testislere girerek testis dokusundan örnek alınmasıdır.
 • Mikro TESE (Mikroskop altında Testiküler Sperm Ekstraksiyonu): Testislerin içerisinde bulunduğu kese ve her bir testisi çevreleyen kılıf küçük bir kesi ile açılır. Testis dokusu mikroskop ile incelenerek geniş görülen kısımlardan örnekler alınır. Alınan örneklerde sperm bulunduğu taktirde spermler yıkanarak, ayrıştırılır ve mikroenjeksiyon için hazırlanır.
 • In Vitro Fertilizasyon (Tüp Bebek Tedavisi): Yumurta toplama işleminde alınan yumurtalar özel kültür tüplerine yerleştirilir üzerine belirli oranlarda spermler eklenir ve spermlerin yumurtaları kendiliğinden döllemesi beklenir. IVF’in mikroenjeksiyondan farkı yumurta ve sperm parametrelerinin uygun olması gerekmesidir.
 • Mikroenjeksiyon (ICSI): Normal tüp bebek tedavisindeki gibi elde edilen yumurtanın içine bir spermin enjekte edilmesi esasına dayanır. Mikroenjeksiyon diğer yöntemlerle gebelik elde edemeyen çiftlerde uygulanabilir. Düşük sperm sayısı olan erkeklerde mikroenjeksiyon başarıyı arttıran bir faktördür.
 • IMSI: Sperm hücrelerinin özel objektifler kullanarak büyütülerek seçilme işlemidir.
 • Assisted Hatching (Yardımlı Yuvalama): Embriyonun kendini saran zardan (zona pellucida) ayrılmasına yardım etmek amacıyla yapılan lazer uygulamasıdır. Bu teknik embriyonun rahme tutunmasına yardımcı olur. Tekrarlayan başarısızlıklarda uygulanabilir.
 • Pre-implantasyon Genetik Tanı (PGT): Tüp bebek yöntemleri ile laboratuvar ortamında geliştirilen embriyolar üzerinde genetik inceleme yapılmasına ve seçilmiş olan sağlıklı embriyoların anne adayının rahmine yerleştirilmesi yöntemine PGT denir. PGT, 40 yaş ve üzeri hasta grubunda, tekrarlayan düşüklerde, ikiden fazla başarısız tüp bebek denemesi olanlarda, daha önceden genetik bozukluğa sahip bebeği olan çiftlerde, anne ya da baba adayında tespit edilen genetik bir kusur olduğunda uygulanır. Genellikle embriyodan 1 hücre alınarak, 3. ya da 5. gün yapılır.
 • CGH (Mikroarray yöntemi): 24 kromozomun 12 saat gibi kısa sürede taranarak sağlıklı embriyonun seçilip transfer edilebilmesini sağlar. Daha fazla sayıda kromozom tarandığı için bugün PGT yerini CGH yöntemine bırakmaya başlamıştır.
 • Sperm Dondurma: Spermler kemoterapi veya radyoterapi görme durumu öncesi dondurma işlemine tabi tutulabilir. Düşük sperm sayısı problemi olan sperm örnekleri dahi ileriki tüp bebek veya mikroenjeksiyon tedavilerinde kullanılmak için saklanabilirler. Dondurma işlemi için likit nitrojen (azot) kullanılır. Teorik olarak dondurulan hücreler çok uzun süreler uygun şartlarda saklanabilir. Dondurulan spermlerin çözüldüklerinde hareket ve canlılık oranları dondurulmadan önceki değerlerinin altına düşebilirler.
 • Embriyo Dondurma: Elde edilen fazla embriyoların dondurulması hastaya hem ekonomik, hem de psikolojik bir avantaj sağlar. Ayrıca dondurulan embriyolar transfer edileceği zaman hasta herhangi bir tedaviye gereksinim duymaz. Çiftlerden izin belgesi alınarak dondurulan embriyolar 5 yıl boyunca sıvı nitrojen içerisinde saklanabilir.
 • Yumurta Dondurma: Yumurtaların dondurulması üremenin korunmasında kullanılan tekniklerden biridir. Bu işlem sayesinde kadınlar gelecekte üreme yeteneklerini kaybetseler de çocuk sahibi olabilirler. Özellikle kanser tedavisi alan hastalar, erken menapoza giren hastalar ya da yumurtalık cerrahisi geçiren hastalar için uygundur
 • Embriyoskop: Bebeğinizin yaşamının daha en başında resim ve video çekmenize imkân sağlayan özel kamera sistemleri monte edilmiş inkübatörlerdir. Bu yeni teknik, 24 saat boyunca embriyo hücre bölünmesinin gözlemlenmesine ve yaşamın başlangıç anlarının yakalanmasına olanak verir. Embriyoskop, fazla sayıda embriyo üreten hastalarda daha iyi seçim imkânı sağladığından gebelik oranlarını arttırdığı düşünülmektedir.
 • ERA (Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı Testi): Özellikle iyi kalitede embriyo elde edilip gebe kalamayan hastalar için yeni bir umut oluşturmaktadır. Bu test ile tedavi görecek hastanın rahim içi zarından (endometrium) alınan doku, genetik olarak analiz edilir. Bu analizde embriyonun tutunmasını sağlayan 200’ün üzerinde gen incelenir. Embriyo transfer günü bu sonuçlara göre düzenlenir.

İLETİŞİM FORMU

ACIBADEM, iletişim formlarının kullanımı sırasında talep ettiği bu kişisel bilgileri, site kullanıcılarıyla iletişime geçmek amacıyla kullanabilir. Kullanıcılar bu sözleşme ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, e-posta vb.) onay vermiş sayılır. Gönderilecek e-postaları almak istemezseniz, dilediğiniz zaman gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan "E-posta listemizden çıkmak için tıklayınız" linkine tıklayarak e-posta üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.
Kullanım koşullarını kabul ediyorum.