ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • Akciğer kanseri tanısı konulduktan sonra; öncelikle hastalığın yaygınlığı veya evresi belirlenmelidir. Akciğer kanseri 4 evreye ayrılır. Erken evrelerde (1-2) cerrahi yöntem uygulanır. Evre 3 ve 4 te ise kemoterapi, radyoterapi veya kemoradyoterapi tedavileri yapılabilir. Tedavi sonrası, hastalar düzenli olarak kontrole gider. En erken evrede olan hastalarda, cerrahi tedavi sonrası beş yıllık sağ kalım oranları yüzde 80’lere ulaşabilir. Bu nedenle akciğer kanseri hastalarında erken tanı konulması ve cerrahi tedavi uygulanabilmesi çok önemlidir.


    Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler