ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Dikkat oldukça kompleks bir işlevimiz ve kabaca 3 bölüme ayırabiliriz: Dikkati bir şeye odaklamak, odaklandıktan sonra sürdürmek ve dikkati çelen başka bir durum olsa bile kaldığımız yerden tekrar devam edebilmemiz. Ancak dikkat eksikliği yaşayan kişiler bu 3 alanda ayrı ayrı ya da tümünde sorun yaşar. Herhangi bir şeye odaklanamaz, dikkatlerini sürdüremez veya dikkatleri kolayca çelinip kaldıkları yerden devam edemezler.
   

  Dikkat eksikliğinde risk altında olan kişiler şöyle sıralanır:
   

  • Dikkat eksikliği kız çocuklarında daha sık görülür. Kızlarda dikkat dağınıklığının daha çok görülmesinin, genetik taşınmanın şekliyle ilgili olduğuna dair çalışmalar mevcut. Erkek çocuklarında hastalık hiperaktivitenin olması nedeniyle daha gürültülü biçimde seyrederken, kızlarda sadece dikkat dağınıklığı görülebilir. 
  • Ailesinde genetik olarak dikkat eksikliği yaşayan kişilerde çok daha yüksek oranda ortaya çıkar. Birçok hastalık gibi genetik geçişli olur. Kalıtımın rolünün yüzde 80’lere kadar çıktığını gösteren çalışmalar mevcut. 
  • Aile öyküsünde manik depresif hastalığı olanlarda da daha sık görülür.

  Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler