ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • Normalde ortodonti tedavisine 7 yaşından itibaren başlanabilir. Bu dönem 6 yaş dişlerinin ve ön bölgedeki kesici dişlerin sürmeye başladıkları dönem olduğu için olası üst çene darlığı, üst dişlerin olması gerekenin aksine alt dişlerin arkasında yer alması veya dişleklik gibi bozuklukların erken teşhisi amacıyla önemlidir. Incognito tedavi yöntemi ise günümüzde yetişkinlerin en çok ilgi gösterdiği tedavi yöntemlerinden biridir. Bu teknikte braketler dişlerinizin ön yüzeyleri yerine arka yüzeylerine konulur. Böylelikle dışarıdan bakıldığında tedavi olduğunuz belli olmaz. Bu tedavi 13-14 yaşlarından itibaren her türlü ortodontik tedavi ihtiyacı duyan kişiye uygulanabilir. Estetiğe ek olarak alt ve üst çene dişlerinin birbirleriyle konumsal ve fonksiyonel ilişkileri bozuksa bu yöntem önerilebilir.


    Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler