ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • Normalde adet döngüsü ortalama 28 günde bir olur. Adet döngüsünün 22 günden daha sık olması genellikle yumurtalık rezervinin azaldığına işaret eder. FSH (Follicle-Stimulating Hormone) hormon yüksekliği tespit edilirse hastanın durumuna uygun üreme ve doğurganlığın korunması seçeneklerinin acilen anlatılması ve yapılması gerekir. Her şey henüz normal iken menopozun yaklaştığını düşündürecek bulgulardan biri AMH (Anti-Müllerian Hormone) düzeyinin azalması olabilir. Yumurta rezervini ölçecek testlerden biri de adet sırasında yapılan ultrasonografi ile küçük yumurta sayımı ve yumurtalık hacim hesaplanmasıdır.
     


    Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler