ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • İşitme kaybının hangi derecede olduğu, çeşitli tanı yöntemleri ile ölçülebilir. Tanıda kullanılan araçlar, odyometrik incelemeler (işitme testleri), otoakustik emisyonlar, ABR (beyin sapı odyometresi) ve diğer laboratuvar testleri olarak sıralanır. İşitme kaybından korunmak için risk faktörlerine dikkat edilmesi gerekir. Kulaklarda meydana gelen şikayetlerde zaman kaybetmeden bir kulak burun boğaz doktoruna başvurulması önerilir.


    Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler