ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • Klasik anjiyografi, koroner arter darlığının anatomik yapısını incelemede ve ek teknikler ile fonksiyonel değerlendirmede en güvenilir yöntemdir. Klasik anjiyografi, yapılan diğer testlerde yüksek riskli koroner damar tıkanıklığı şüphesi çıkan hastalarda, stent veya balon anjiyoplasti planlanan hastalarda ya da acil kalp krizinde tanı ve tedavi amacıyla uygulanır.

    Klasik anjiyografi işlemi, kasık damarından, kol damarından veya el bileği damarlarından kalbe kadar ilerleyen kateterler yardımıyla yapılır. Sterilizasyon sağlandıktan sonra lokal anestezik maddeler ile giriş bölgesi uyuşturulur. İşlem sırasında ağrı duyulmaz, sadece radyoopak maddesinin hastanın damarına verilmesi sırasında bir defalık kısa süreyle vücutta bir sıcaklık oluşur. Bu işlem sırasında hastanın kalbindeki bazı boşluklardan veya damarlardan basınç ve kan örnekleri alınır, radyoopak madde verilerek damarların ve kalbin tamamen görüntülenmesi sağlanır.

     


    Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler