ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • Klasik anjiyografi deneyimli merkezlerde ve deneyimli kişilerce yapıldığında çok düşük (<%0.1) ölüm riski taşır. En sık karşılaşılan komplikasyonlar kasık damarında çıkan sorunlardır. Ancak bunlar geçici komplikasyonlar olup nadir olarak müdahale gerektirir. İşlemden sonra seçilen yönteme göre değişebilen 2-6 saat hastanede gözlem süresi gerekir ve bu sürede damara giriş yerinde tampon yapılmak suretiyle kanama engellenir.


    El bileğinden anjiyografi hastaların yüzde 99’una uygulanabilir. Hastanın damar komplikasyonları çok daha az olur. Hasta işlemden sonra isterse oturabilir, tuvalet ve yemek ihtiyaçlarını dolaşarak rahatlıkla giderebilir. Hasta aynı gün yürüyerek, arabasını kullanarak evine veya işine rahatlıkla gidebilir. Nadiren el bileği damarında sorunlar olur.
     


    Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler