ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • İletişim kurmanın en önemli araçlarından biri; konuşmak. Çocukluk çağında ortaya çıkan konuşma bozukluklarının giderilmesi, iletişimin erişkin yaşlarda sekteye uğramasını engellediği için büyük önem taşır. Bütünsel bir iletişim aracı olan dil; konuşmayı, anlamayı, yazmayı, okumayı ve tekrarlamayı içerir, düşündüklerimizi karşımıza iletmek için kullandığımız faaliyetlerin tümünü kapsar. Konuşma da bu faaliyetler arasında yer alır. Özellikle çocukluk çağında dil ve konuşma bozukluğuna yol açan nedenleri ve erken tanının önemini unutmadan konuya çok yönlü açıdan yaklaşmak gerekir.
     


    Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler