ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Dünyada en önemli referans merkezlerinden biri olarak gösterilen Amerikan Spor Hekimliği Derneği'nin belirlediği spora başlamadan önce sağlık kontrolü gerektiren 7 risk faktörü...

  • Aile öyküsü (Aile bireyleri arasında kadınlarda 65, erkeklerde ise 55 yaşından önce kalp nedeniyle ya da bilinmeyen bir sebeple ölüm olması),
  • Sigara kullanımı,
  • Yüksek tansiyon (140/90mmHg üzeri tansiyon),
  • Dislipidemi (Kolesterol > 200 mg/dl, LDL > 130 mg/dl, HDL<40 mg/dl)(HDL’nin 60 mg/dl’nin üzerinde olduğu durumlarda bu risk faktörü olmaktan çıkıyor),
  • Bozulmuş açlık glikozu (>100 mg/dl),
  • Obezite,
  • Hareketsizlik. 

  Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler