ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Süt dişlerinin normal dişlere oranla daha çok organik madde içerir. Bu nedenle daha kolay ve hızlı çürüyebilir. Çocuklar, çürüğün erken dönemlerinde pek tepki vermez. Çürük ilerledikçe, soğuk ve tatlıya karşı duyarlılık başlayabilir. Daha sonra çürük diş, çocuğa acı verir ve ağrı yapar. Ağrı, özellikle yemek yendiği zaman artar. Çünkü çürük içerisine giren yemek artıkları, dişin sinirlerine basınç yaparak ağrının artmasına neden olur. Süt dişlerinin erken kaybı, özellikle arka azı bölgelerinde sürekli dişlenme sırasında bazı sorunlara neden olur. Dişin kaybedildiği boşluğa doğru komşu dişler zaman içerisinde kayarak bu yerin kapanmasına neden olabilir. İleride yerine gelecek olan sürekli dişin çıkmayıp gömülü kalmasına ya da farklı bir yerden çıkarak hatalı kapanışların gerçekleşmesine sebep olabilir. Bu gibi hallerde de ileride ortodontik tedavi (tel tedavisi) ihtiyacı kaçınılmaz olur. Çeşitli nedenlerle erken bir süt dişi çekimi yapılmak zorunda kalınırsa, çekim boşluğunun yanındaki dişlerin kayması sonucu oluşan yerin kapanmasını önlemek için sabit/ hareketli yer tutucu apareyler (aygıt) yapılmalıdır.

   

  Süt dişlerinin kaybını önlemek için koruyucu önlem olarak şunlar yapılabilir;

   

   

  Diş fırçalama

   

   

  Dişleri korumanın en etkili yolu düzenli olarak ünde iki kere en az iki-üç dakika süresince diş fırçalamaktır. Çocuğun ağzında ilk süt dişi görüldüğü zaman diş fırçalamaya başlanmalıdır. Çocuk 6-7 yaşlarına kadar etkili bir şekilde diş fırçalayamamaktadır. Bu nedenle önce kendisi, daha sonra ebeveyni tarafından dişleri fırçalanmalıdır.Dişler günde iki kere düzenli olarak an az iki-üç dakika süresince fırçalanmalıdır. Diş fırçası kişiye ait bir araçtır, başkalarıyla paylaşılmamalı ve en geç altı ayda bir değiştirilmelidir. Diş fırçası kuru olmalı ve üzerine çok az macun sürülmelidir. Diş fırçası 45 derecelik açı yapacak biçimde tutulur ve fırçalama yumuşak hareketlerle daireler çizecek biçimde, ön dişlerden arka dişlere doğru yapılmalıdır. Dişlerin iç yüzeyleri süpürme hareketi yapacak şekilde, çiğneme yüzeyleri ise fırça, diş dizisi boyunca ileri geri hareket ettirilerek fırçalanır. Dişlerin tüm yüzeyleri mutlaka temizlenmelidir.

   

   

  Fissür örtücü

   

   

  Yaklaşık altı yaşında süt diş dizisinin arkasından birinci büyük azı dişi, çıkarken herhangi bir süt dişinin düşmesine neden olmaz ve aile tarafından çoğunlukla çıktığı fark edilmez. Bu dönemden itibaren, kalıcı azı dişlerine çürümemeleri için fissür örtücü adı verilen koruyucu uygulamaların yapılması önerilir. Fissür örtücüler dişlerin çiğneme yüzeylerindeki girinti çıkıntıların üzerini örtecek şekilde dişe hiç zarar vermeden uygulanır. Böylece diş çürüğüne neden olan bakterilerin buralara tutunmasına engel olunarak dişler korunmuş olur.

   

   

  Yerel fluorid uygulaması

   

   

  Dişlerin mine yüzeylerinin sağlıklı ve çürüğe dirençli olabilmesi için yerel fluorid uygulamaları önemlidir. Yerel fluorid uygulaması, özel kaşık ve jellerle çocuğa hiç rahatsızlık vermeden birkaç dakika içinde uygulanabilmektedir. Süt dişlerinin çıkması tamamlandıktan sonra (üç yaş) altı ayda bir yapılması uygun olur.

   


  Paylaş
En Çok Görüntülenen Bilgiler