ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • Erken evre: Basit unutkanlıklardan yakınma

    Unutkanlık yaşlılığın doğal bir sonucu olarak görüldüğü için ‘erken evre’, hasta ve hasta yakınları tarafından genellikle gözden kaçırılır. Erken evrenin ilk belirtisi, basit unutkanlıklardır. Önce beynin kayıt işlevi olumsuz etkilenir. Hasta yeni bilgileri öğrenmekte güçlük çeker ve yakın dönemde yaşadığı olayları unutur. Mantık yürütme ile entelektüel becerisi de bozulmaya başlar, hasta bunun sonucunda kendini yavaş yavaş sosyal hayattan izole eder.


  • Orta dönem: Hafıza yeteneği belirgin derecede bozulması

    Orta evrede yakın dönem hafıza yeteneği belirgin derecede bozulduğu için hasta aynı soruyu defalarca sorabilir. Zaman ve mekansal bellek de bozulmaya başlar; hasta sık sık ‘biz neredeyiz?’ sorusunu yöneltir veya bulunduğu ortamda kaybolabilir. Mantık yetisi de bozulur ve hasta hemen hiçbir konuda karar veremez ve yorum yapamaz hale gelir. Orta dönemde en çok dikkat çeken şey ise dil işlevinin bozulmasıdır. Hasta ilk dönemler kelimeleri bulmakta zorlanır. Zamanla kelime hazinesi azalır, hasta daha az kelimelerle, basit ve kısa cümleler kurmaya başlar.


  • Üçüncü evre: Bakıma muhtaç hale gelme

    Üçüncü evrede hastanın beyni artık hiçbir kayıt yapamaz hale gelir. Ayrıca sadece yakın geçmiş değil, yıllar öncesinde yaşananlar da hafızadan yavaş yavaş silinmeye başlar. Dil işlevlerinde ciddi bir bozulma olur ve hasta ‘tek tük’ kelimelerin dışında konuşamaz, söylenenleri anlamaz. Yemek yemek, yürümek, alışveriş yapmak ve yıkanmak gibi günlük işlevlerini tek başına yapamaz, bakıma ihtiyaç duyar. Hasta zamanla yatağa bağımlı hale gelebilir.