ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Aşılar gerekli değildir

  Aşı programları sayesinde aşıyla önlenebilen hastalıkların birçoğu yaygın olmaktan çıkmıştır. Aşı programının durdurulmasıyla, aşılanmayan kişiler hastalanıp topluma yayma ve salgın başlatma riski oluşturur.


 • Aşılar ciddi zararlar verir

  Bir başka yanlış inanış da aşıların ciddi zararlar vereceği ve uzun dönem yan etkilerinin bilinmediğidir. Hatta aşıların ölümcül dahi olabileceğine inananlar da vardır. Uzmanlar, bu inanışların yanlış olduğunu ve aşıların çok güvenli olduğunu belirtir. Aşılar ciddi bir şekilde hem firma hem de hükümet denetimi altında üretilmektedir. Pek çok aşı reaksiyonu da genellikle geçici ve lokal, doku reaksiyonu olarak gözlenir. Nadir olarak da alerjiye ikincil olabilir. Hastane ortamında aşılar yapıldığı için bu reaksiyonlar kontrol edilebilmektedir.


 • Karma aşılar ani bebek ölümüne yol açar

  Aşılar ve ani bebek ölümü arasında nedensel bir ilişki yoktur. Özellikle karma aşıların koruyucu etkisi tek yapılmalarıyla karşılaştırıldığında çok daha iyi olduğu saptanmıştır. Ani bebek ölümleri aşı olmamış bebeklerde de aynı oranda saptanmaktadır. Bu aşıların uygulanması, yaş dilimiyle ani bebek ölümlerinin görülme zamanları benzer dönem olduğu için yanlış bir gözlem olduğu düşünülmektedir.


 • Benim ülkemde aşı gerektirecek risk yok

  Aşılanmayla ilgili efsanelerden birisi de “Aşı ile önlenebilir hastalıklar benim ülkemde zaten yok oldu” düşüncesidir. Bu nedenle aşılanmaya gerek olmadığı düşünülür. Birçok ülkede aşıyla önlenebilir hastalıklar artık görülmese de seyahatler veya taşıyıcılarla temaslarda enfeksiyon oluşma riski vardır.


 • Hastalıklar bağışıklık kazanmalı

  Bir görüşe göre de aşıyla önlenebilir çocukluk dönemi hastalıkları hayatın kaçınılmaz gerçeğidir. Aşılar sayesinde pek çok hastalığın önüne geçilmiş, ölümler ve sakatlanmalar önlenmiştir. Örneğin dünya çapında başarılı aşılama programı sayesinde çiçek hastalığı artık görülmemektedir. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi ciddi hastalıklar ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen zatürre, menenjit, körlük, sağırlık, doğumsal anormallikler hem çocukluk hem de erişkinlik döneminin ağır sonuçları olarak başarılı aşılama ile artık nadir görülmektedir.


 • Birden fazla aşı tehlike yaratır

  Çocuklara aynı anda birden fazla aşı yapılmasının tehlikeli yan etkileri olabileceği düşünülür. Oysa uzmanlar bunun hiçbir geçerliliği bulunmadığını vurgular. Özellikle birden fazla hastalık etkeninin karma şekilde bir sefer yerine tek tek verilmesi daha koruyucudur. Ek olarak tek seferde birden fazla hastalığa karşı koruma sağlanması pratik bir kullanım getirmektedir.


 • Grip aşısı etkili değil

  Grip sanıldığının aksine ciddi bir hastalıktır. Her yıl grip enfeksiyonuna bağlı olarak grip sonrası gelişen hastalıklar ciddi iş gücü ve maddi kayıplara neden olur. Her yıl özellikle kışın birden fazla etkenden dolayı grip olunur. Ancak yıllık yapılan grip aşısı sadece "influenza" tipi virüse karşı korumaktadır. Oysa kişiler tüm etkenlerden birden koruyacağını düşündükleri için, aşının gribi önlemede etkili olmadığını düşünür. Uzmanlar özellikle risk altındaki kişilere, kronik hastalığı olanlara ve 65 yaş üzerindekilere mutlaka grip aşısı yapılması gerektiğini vurgular.
   


 • Hastalık yoluyla bağışıklık kazanmak gerekir

  Hastalık yoluyla bağışıklık kazanmanın aşı ile bağışıklanmaktan iyi olduğu da yanlış inanışlardan biridir. Aşı ile enfeksiyonlardan ömür boyu korunabilecekken enfeksiyon sonucunda gelişebilecek komplikasyonlar rahatlıkla engelellenebilir. Hepatit B ve HPV (Human papilloma virüs) enfeksiyonu doğal yolla geçebilen hastalıklardır. HPV enfeksiyonu sonrasında rahim ağzı, Hepatit B'de de karaciğer kanseri riski gibi rahatsızlık olasılıkları da unutulmamalıdır.
   


 • Aşılar tehlikeli civa içerir

  Aşılar zararlı maddelerden yapılmaz. Hastalıklara neden olan ancak gücü azaltılmış organizmalardan üretilmektedir ve bu da zararlı değildir. Aşılara hazırlanırken steril, güçlü ve güvenli olarak kalabilmeleri için test edilmiş ve güvenli olduğu kanıtlanmış az miktarda kimyasal madde eklenmesi gerekebilir. “Tiomersal” bu maddelerden biri olup civa içeren organik bir bileşendir. Herhangi bir çalışma sonucu olmamasına rağmen bu kimyasalın oluşturduğu sağlık riskleriyle ilgili çok sayıda endişe göz önüne alınarak kullanımı azalmıştır.


 • Aşılar otizm nedenidir

  Aşıların otizm nedeni olduğu inanışı da yaygındır. Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı ve otistik hastalık tabloları arasında bağlantı olduğunu ispat eden bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. 1998 yılında bu konuyla ilgili yayınlanan makale, yanlış bir algı yarattığı için yayından çekilmiş olmasına rağmen hala bu konuda endişeye neden olduğu gözlenmektedir.