ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Buerger hastalığı

  Buerger hastalığı el, kol, bacak ve ayak kan damarlarını tutarak iltihaplanmalarına ve kan dolaşımının bozulmasına neden olan bir hastalıktır. El-ayak parmaklarında soğukluk, ağrı, açık yaralar ve kangren veya aralıklı olan bacak ağrısı (belirli bir mesafe yürüdükten sonra) olan, 30-40 yaşlarında, sigara kullanan erkeklerde görülür. Hasta sigarayı bırakır ve verilen damar genişletici ilaçları düzenli olarak kullanırsa, 1-4 haftada ağrıları kaybolur ve ardından yaraları iyileşir. Sigarayı tamamen bırakmış hastalarda ağrıların dinmemesi sonucunda tıbbi tedavi süresinin uzayacağı düşünülmesi durumunda by-pass cerrahisinin uygulanması gerekir.
   


 • Raynaud hastalığı

  Raynaud hastalığı, el ve ayak parmaklarının atardamarlarını etkiler ve bu damarların geçici ataklar sırasında anormal şekilde büzüşmesine neden olur. Hastalık genellikle yavaş seyreder. Başlangıçta her iki elde bir ya da iki parmağın uçları hastalıktan etkilenirken, ileri dönemlerde belirtiler parmakların geride bulunan kısımlarında da görülür. Hafif ve orta derecede belirtileri olan hastaların çoğunda, damarlardaki büzüşmeyi engellemek ya da azaltmak için soğuktan korunma ve sigara içmeme gibi basit önlemler, şikayetlerin şiddeti ve sıklığının azalmasını sağlar. İlaç, az başvurulan tedavi yöntemlerinden biridir.
   


 • Torasik outlet sendromu

  Göğüs kafesi çıkış sendromu anlamına da gelen Torasik outlet sendromunda, kol ve ele giden damarlar ile sinirler, boyun kaslarının 1. kaburga kemiğinin veya köprücük kemiğinin arasına sıkışır. Sinirlerin sıkışması sonucunda kollarda uyuşma, güçsüzlük ile yorulma belirtileri görülür. Sinirleri sıkıştıran adalelerin serbestleştirildiği ayrıca koltuk altı kesi yolu ile boyun kaburgası ve 1. kaburga kemiğinin çıkarılıp sıkışmanın giderildiği cerrahi yöntem uygulanır.
   


 • Marfan sendromu

  Marfan sendromu bağ dokusu sorunlarına neden olan kalıtsal bir hastalıktır. İskelet, gözler, kalp ve kan damarları dahil olmak üzere vücudun pek çok bölümü bu hastalıktan etkilenebilir. Hastalıklar değişim geçirmiş bir veya daha fazla gen neden olur. Marfan sendromunda görülen en ciddi sorunlar, kalp ve kan damarlarıyla ilgilidir. Marfan sendromlu kişilerde, aort duvarı zayıflayıp, esneyebilir (aort genişlemesi). Tam anlamıyla iyileştirilemez, ancak kan basıncını düşürmek ve aort üzerindeki baskıyı azaltmak için ilaç kullanılabilir. Aort damarı fazla genişlemişse, genişlemiş bölümün ameliyat edilmesi gerekir.
   


 • Fibromüsküler diplazi

  Fibromüsküler diplazi, genelde 30-50 yaşlarındaki kadınlarda gözlenen ve özellikle böbrek atardamarları gibi orta çaplı damarların daralmasına neden olan bir hastalıktır. Tedavisinde; böbrek damarında darlık varsa, tansiyonu düşüren ilaçların yanı sıra, etkilenen damardaki daralmış bölgeye balonla genişletme işlemi yapılır. Eğer hastalık bu şekilde tedavi edilemeyecek kadar ileri düzeydeyse, o zaman cerrahi müdahale de yapılabilir.
   


 • Skleroderma

  Skleroderma, nadir görülen kronik bir bağ dokusu hastalığıdır. Genel bitkinlik, cilt değişiklikleri, eli yumruk yapmakta zorlanma, el ve ayak parmaklarında katılık, Raynaud hastalığı, eklem/kas ağrıları, göz/ ağız kuruluğu ve böbrek yetmezliği gibi belirtiler verir. Tedavisinde; kan damarlarını genişletecek ve dolaşımı artıracak ilaçlar verilir. Bu ilaçlar tansiyonun yükselmesini ve böbrek sorunlarının gelişmesini engeller, Raynaud hastalığının tedavisine yardımcı olur.