ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Akut tedavi

  Başlangıçta hastalara, taşın kendiliğinden düşmesi beklenirken, sadece ağrı kesiciler ve su içmesi önerilir. Ağrı kesiciler tablet ya da enjeksiyon şeklinde verilebilir. Yeterli olmazsa narkotik ilaçlar kullanılabilir. Sıvı tedavisi ile idrar çıkışı arttırılarak taşın atılmasını kolaylaştırılır. Ağrı kesici ve sıvıyı ağız yoluyla alabilen hastalar evine gönderilerek ayaktan takip edilebilir. Ancak ağrı çok şiddetliyse ve hasta su içemiyorsa hastaneye yatırılması gerekebilir.

   

  EĞER TAŞ DÜŞÜRÜLEMEZSE

  Boyutu 5-6 milimetreye kadar olan küçük taşlar, çoğunlukla kendiliğinden atılırlar. Daha iri taşların, kendiliğinden düşmesi enderdir. Büyük taşların bir şekilde girişimsel tedaviye ihtiyacı olur.


 • Taş Kırma (SWL)

  Taş kırma, hastaların çoğunluğunda uygulanabilen başlıca yöntemdir. Özellikle böbrek içinde ve üreterin üst tarafında yer alan taşlar için iyi bir tedavi şeklidir. Buna karşın 2 cm’den büyük, sert, veya böbreği tümüyle dolduran taşlarda SWL tedavisi uygun ve yeterli olmayabilir.
  SWL yönteminde taşlar röntgen ışını veya ultrason kullanılarak odaklanır. Direkt olarak taşa yönlendirilen yüksek enerjili şok dalgası, cilt ve iç organlara zarar vermeden ilerleyerek taş yüzeyinde kırılma etkisi yapar. Bu şok dalga enerjisi ile taşlar küçük parçalara kırılarak idrar yolundan kolaylıkla atılması sağlanır.


 • Perkütan Böbrek Taşı Çıkarılması (PNL)

  Çok büyük veya komplike taşlar, ya da taş kırma tedavisine dirençli taşlar ciltten böbrek içerisine yerleştirilen bir tüp yoluyla (“perkütan” ya da kapalı yöntem) çıkarılmayı gerektirebilir. Bu “perkütan” taş çıkarılması ameliyatında kullanılan ince teleskopik aletler ciltten geçirilerek böbreğin içerisindeki taşa direkt olarak ulaşılmasını sağlar. Ender olarak da böbrek taşlarının, açık böbrek ameliyatı ile çıkarılması gerekebilir.


 • Üreteroskopi

  Üreteroskopi yöntemi,  üreterin alt ve orta kısmında tıkanıklığa yol açan taşların, açık ameliyata gerek kalmadan, çıkarılması için kullanılır. Üreteroskopik girişimde, çok ince ve esnek bir teleskopik alet ile idrar borusundan (üretra) ve mesaneden geçilerek üreterde tıkanıklığa yol açan taşa ulaşılır ve taş çıkarılır. Eğer taş çok büyükse, ek cihazlar ile ufak parçalara kırılarak kolaylıkla alınabilir.