ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Diyabet

  Tip 2 diyabet, böbrek içindeki incecik damarlarda yapısal bozukluğa ve tıkanıklığa yol açarak böbrek yetmezliğine neden olabilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönem böbrek yetmezliğinin temel nedeni olan diyabetin görülme sıklığı 2002’de yüzde 7,2 iken, günümüzde yüzde 12’nin üzerinde seyreder. Diyabet sonucu bozulan kılcal damar yapısı, ilk olarak idrar yoluyla gerekli olan proteini kaçırmaya başlar. Daha sonra üre, kreatinin gibi zehirli maddeleri süzemez. Böylece böbrek yetmezliği gelişir ve kişinin hayatını tehdit eder. Tedavi için diyalize girilmesi ya da böbrek nakli yapılması gerekir. Ancak her diyabet hastasında böbrek yetmezliği görülmeyebilir. Düzenli kontrol yaptırılırsa, bu hastalığa yakalanma riski de düşer.


 • Hipertansiyon

  Böbrekler dışarıdan bakınca fasulyeye benzer. İç yapısı ise incecik bir damar yumağını andırır. İçinde süzülerek temizlenen kandan geriye kalan üre, kreatinin gibi zararlı maddeler idrar olarak vücuttan atılır. Ancak zamanla, damar yaşlanınca tüm bu işlevleri yerine getirmede zorlanır. Yüksek tansiyon da böbrek içindeki bu ince damarlarda yapısal bozukluğa ve tıkanıklığa yol açar. Böbreğin içindeki kılcal damarlarda tansiyon yükselebilir. Koldan ölçülen tansiyon bazen normal çıkarak kişiyi yanıltsa da idrardaki protein kaçağını gösteren test rahatsızlığı ortaya koyabilir.


 • Kalp damar hastalıkları

  Kalbin pompaladığı kan böbreklere direkt gider. Her pompalamada ortalama 1,2-1,5 litre kan böbrekte dallanarak, incecik kılcal damar yumağında süzülür. Ancak kalp yeterince kan pompalayamadığında, böbrek de görevini yerine getiremez. Böylece böbrek yetmezliği tablosu ortaya çıkar. Kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan balon, stent, anjiyo gibi uygulamalar da böbreği çok yorar. Bu nedenle tedavide multidisipliner yaklaşım uygulanır. Kardiyolog ve kalp damar cerrahları bu tür tedaviler uygularken böbrek sağlığını da korumaya özen gösterir. Çünkü insan hayatı için önemli olan kalp sağlığını korumak amacıyla yapılan uygulamalar, kişinin yaşamını böbrek yetmezliği nedeniyle kaybetmesine varan durumlara yol açabilir.


 • Bazı romatizmal hastalıklar

  Özellikle genç ve orta yaşlı kadınlarda görülen lupus gibi romatolojik hastalıklar böbreği sistemik olarak tutabilir.


 • Böbrek taşları

  Böbrek taşları ülkemizde halen önemli bir sorun. Ancak taşlar böbreğin damar yapısından ziyade, idrar kanallarını zorlar. Bir süre sonra da bütün süzme fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.


 • Polikistik böbrek hastalıkları

  Bu hastalıklarda yapısal bir bozukluk söz konusudur ve genetik geçişle ortaya çıkar. Her polikistik böbrek hastasında böbrek yetmezliği görülmez ama yüksek risk içerir. Bu hastalarda böbreklerde bulunan çok sayıda kist böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Böylece idrarın süzülüp, atılabileceği yer kalmaz. Ailesel geçiş gösteren nefrit tipleri de olabilir. Özellikle tekrarlayan enfeksiyonlar, çocukluk çağında idrar kaçağı olması ve bunun zamanında teşhis edilmediği için böbrek yetmezliğine ilerlemesi gibi durumlar görülür. Bu tür durumlarda mesaneye gelip bekleyen idrar geri kaçarak, kişinin kendi idrarından enfeksiyon kapmasına yol açabilir. İleri yaş grubu erkeklerde görülen prostat da önem taşır. Bazı hastalar prostat kontrolü yaptırdığını söyleyerek bu faktörü eler. Oysa kan tahlili ile yapılan tarama yalnızca prostat kanseri riskinin varlığını ortadan kaldırır. Ancak kişinin prostatı iyi huylu büyüyüp, mesanenin hemen altında idrar çıkışını tıkarsa mesane şişerek, yapılan idrarın geri gitmesine neden olabilir. Hem enfeksiyon oluşumu hem de böbreğin süzme kapasitesinin bozulmasıyla sonuçlanan bu durum kişiyi diyaliz tedavisine götürebilir.