ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Genetik

  Uzun boylu ailelerin çocukları uzun boylu, zayıf anne babanın çocukları daha zayıf ve kilolu ailelerin çocukları ise kilolu olmaya eğilimli olabilir. Bu da çocuğun yeterince uzayamamasına, zayıf ya da kilolu olmasına neden olabilir.
   


 • Cinsiyet

  Cinsiyetin büyümede etkisi vardır. Doğum sırasında kız bebeklerin vücut tartısı daha düşük olur. Fakat daha hızlı büyür ve gelişirler. Erkek çocuklar ise genellikle ergenlikten sonra kız çocuklarını geçer.
   


 • Hormonal faktörler

  Çocukların erişkin olana kadar salgıladıkları hormon seviyesi de büyümeyi etkileyen önemli bir faktördür. Bu hormonlar büyüme hormonu, tiroit (büyüme ve gelişme) hormonu, ergenlikte androjen ve östrojen hormonlarıdır.
   


 • Çevre

  Yeterli ve dengeli beslenme, büyümeyi etkileyen en önemli çevresel faktördür. Ayrıca başta ishal olmak üzere çeşitli enfeksiyonlar çocuğun yeterince beslenememesine neden olarak büyümesini etkiler. Genelde sağlıklı bir annenin sütü 4-6 ay bebeğin beslenmesinde tek başına yeterlidir. Ek gıdalara başlama dönemi, süt çocuğunun büyümesinin yakından izlenmesini gerektiren bir dönemdir. Anne sütüyle karşılanamayan protein, enerji ve diğer besleyicilerin çocuğa yeterli ve dengeli olarak verilmesi gerekir. Bu dönemde de çocuğun kilo artımının yakından izlenmesiyle sağlıklı büyüme sağlanabilir.