ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Lösemi

  Kan kanseri olarak bilinen lösemi çocuklarda en çok görülen kanser türü ve temel olarak kemik iliği hastalığıdır. Doğumdan başlayarak her yaşta görülebilir, hücre tipine göre yaşa özel dağılım gösterir. Ancak erkek çocuklarda görülme oranı daha yüksektir.


 • Lenfoma

  Lenf bezi kanseri olarak bilinen lenfoma; Hodgkin hastalığı ve Hodgkin-dışı lenfoma olmak üzere başlıca iki büyük gruptur ve bu grupların alt tipleri vardır. En sık boyun olmak üzere, göğüs boşluğu ve karın boşluğundaki lenf dokularında görülür. Erkek çocuklarda daha sık rastlanır.


 • Beyin tümörleri

  Gliomlar, medülloblastom, ependimom, PNET, koryoid pleksus tümörleri, germ hücreli tümörler gibi alt grupları olup, kaynaklandıkları hücre tipine, hücrenin üreme potansiyeline ve tümörün yerleşim yerine göre alt tipleri sınıflandırılır.


 • Nöroblastom

  İlkel sinir hücrelerinden köken alan, hızlı yayılabilen, doğumdan itibaren ve en sık ilk 2 yaşta görülen bir tümördür. Böbrek üstü bezi başta olmak üzere karın içinde, göğüs boşluğunda, boyunda başlayabilir. Sonrasında kemik iliğine ve kemiklere hızla yayılarak lösemiyi taklit edebilir.


 • Yumuşak doku sarkomları

  Vücudun herhangi bir yerindeki yumuşak dokudan kaynaklanabilir. Rabdomiyosarkom ve rabdomiyosarkom-dışı olmak üzere başlıca 2 grup olup, bunların da çok sayıda alt tipleri vardır. Her yaşta görülmekle birlikte yerleşim yeri ve hücre tipine göre yaşa özel dağılımı söz konusudur.


 • Böbrek tümörleri

  Wilms tümörü veya nefroblastom çoğunlukla çocuklarda görülen nadiren yetişkinleri de etkileyebilen bir çeşit böbrek kanseri türüdür. En sık ilk 5 yaşta görülür.


 • Kemik tümörleri

  Başlıca iki grup kötü huylu kemik tümörü vardır. Osteosarkom ve Evving sarkomu olarak bilinen bu tümörler boy uzamasının hızlandığı yaşlarda daha sık olarak görülür.


 • Göz tümörleri

  Ailevi özelliği ile de bilinen retinoblastom en sık olup, göz sinirinin tümörü, lösemi, lenfoma, nöroblastom, yumuşak doku sarkomları gibi diğer kanserler de göz dokularına yayılabilirler.


 • Germ hücreli tümörler

  Doğumdan itibaren her yaşta ortaya çıkabilen, üreme organları başta olmak üzere genellikle beyin ve diğer vücut bölgelerinin orta hat yapılarında görülebilen, çeşitli üreme potansiyeline sahip hücrelerden oluşan ve kendi alt grupları olan kanser çeşididir.


 • Karaciğer kanseri

  Doğumdan başlayarak her yaşta ortaya çıkabilir. En sık hepatoblastom ve hepatosellüler karsinom tipleri görülür. Karaciğer kanserlerinin oluşmasında Hepatit B virüsünün rolü vardır. Hepatit B virüs aşısı ile karaciğer kanserlerine karşı korunmak mümkündür.