ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Kemoterapi

  Hızlı çoğalan hücrelere etki eden ve ilaçlarla yapılan tedavi biçimidir. Genellikle birden çok ilaç bir arada damar yolundan özel kateterlerle uygulanır. Sıklıkla belirli aralıklarla tekrarlanan seanslar şeklinde, çocuk onkoloji uzmanının denetiminde, deneyimli onkoloji hemşireleri tarafından onkoloji bölümlerinde uygulanır. Kemoterapi, lösemi ve lenfomalarda tanıdan hemen sonra başlanır diğer kanserlerde ise evreye göre değişir. Ancak cerrahi tedaviden önce ve/veya sonra olmak üzere 6 aydan 3 yıla kadar değişen sürelerde uygulanır. Kemoterapi ilaçlarının çok ciddi kalıcı yan etkileri olduğundan bunlar hakkında aileye, sorumlu uzman tarafından ayrıntılı bilgi verilir.


 • Cerrahi tedavi

  Solid tümör olarak da isimlendirilen lösemi ve lenfoma dışı tümörlerde uygulanan tedavi modelidir. Genellikle erken evre kanserlerde tümörün tümü, organ kaybına neden olmadan cerrahi olarak çıkartılır. Tedavinin devamında kemoterapi uygulanır, ileri evre kanserler veya tümörün çıkartılması organ kaybına neden olacak ya da işlevsel bozukluk kabul edilemeyecek ölçüde olacaksa, tümör önce kemoterapi ile küçültülür, sonra cerrahi tedaviye geçilir.


 • Radyoterapi

  Yüksek enerjili X-ışınları ile yapılan bir tedavidir. Yüksek doz radyasyon, hızlı üreyen hücreleri öldürebilir veya üremelerini durdurabilir. Bu yüzden, çocuklarda özellikle vücut büyümesinin hızlı olduğu ilk 3-5 yaşta genellikle kullanılmaz. Beyin tümörleri başta olmak üzere bazı solid tümörlerin tedavisinde cerrahi ve kemoterapiye ek olarak uygulanır. Önemli yan etkileri olduğundan sorumlu uzmanlar tedavi öncesi aileye ayrıntılı bilgi vermekle yükümlülerdir.


 • Kemik iliği nakli

  Kemoterapiye duyarlı, yüksek riskli veya tekrarlayan lenfoma ve solid tümörlerde, çok yüksek doz kemoterapiden sonra uygulanan bir tedavi modelidir. Nakil için kullanılan kemik iliği veya kök hücre hastanın kendisine ait olabileceği gibi (otolog), özellikle lösemilerde tercih edildiği gibi doku grubu uygun bir vericiden (allojeneik) olabilir. Nakil öncesinde uygulanan çok yüksek doz kemoterapi nedeni ile nakil sırasında ve dokunun kabul edildiği süre içinde doku reddi, kanama, enfeksiyon gibi çok önemli yan etkiler gelişebilir. Kemik iliği nakli hastalığın iyileşme şansını artıran bir tedavi modeli olmasına rağmen hastalığın tekrarlama riskini tam olarak ortadan kaldıramaz.