ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Kemikler

  Diz eklemi vücudun en büyük ve en karmaşık eklemidir. Bu fonksiyonunu 3 önemli kemik (femur – uyluk, tibia – kaval, patella – diz kapağı), 4 önemli bağ (MCL – iç yan, LCL – dış yan, PCL – arka çapraz, ACL – ön çapraz), birçok kas (kuadriseps, hamstring, popliteus, gastrokinemius, ..), tendon ve menisküsler (iç ve dış) ile oluşturur.

   

  KEMİKLER

  Dizde 3 kemik, femur (uyluk), tibia (kaval) ve patella (diz kapağı) bulunur. Fibula (baldır dış yan kemiği) diz eklemine tam olarak girmese de bu eklemin içinde sayılabilir (ona yapışan bağlar dolayısı ile). Bu kemiklerden uyluk üstte, kaval altta, diz kapağı ise dizin ön kısmında yer alır. Tüm oynar eklemler gibi bu kemiklerin de iç kısmı kıkırdak ile kaplıdır.


 • Bağlar

  Bağların temel görevi eklemlerdeki aşırı hareketleri kısıtlayarak, eklemde belirli bölgelerinin aşırı yüklenmesini engellemektir. Diz ekleminin yanları MCL – medial (tibial) yan bağ ve LCL – lateral (fibular) yan bağ ile desteklenir. Merkezde ise iki çapraz bağ; ACL – ön çapraz bağ ve PCL – arka çapraz bağ bulunur. Yan bağlar temel olarak dizin içe – dışa açılmalarını kısıtlamaya çalışır. Çapraz bağlar ise dizlerde dönme hareketlerini kısıtlar.


 • Menisküsler

  Uyluk ve kaval kemikleri arasındaki eklem, kemikler açısından yapı olarak birbiri ile tam örtüşmemektedir. Bunlar arasındaki uyumu aralarında bulunan menisküsler sağlar. Bu yapılar bir yandan özellikle dönme hareketini <(öne dönme hareketi de dahil) kısıtlarken, öte yandan üzerine düşen yükü kısmen emerek diğer yana iletir. Yani şok emme ve hareket kısıtlama olmak iki temel görevi vardır.
  Dizde iç ve dış olmak üzere iki adet menisküs bulunur. Menisküslerin ortada bulunan iç kısımları alçak, eklem kenarında bulunan dış kısımları ise yüksektir. Bu yapı eklemlerin dışa hareketlerini kısıtlar. Menisküslerin kanlanması sadece dış kısımlarda oluşur, iç taraf beslenmesini ise eklem sıvısı karşılar. Dolayısı ile menisküslerin iç kısım yırtıkları iyileşmez ve genellikle cerrahi tedavi gerektirir.


 • Kaslar

  Diz, önden kuadriseps, arkadan ise hamstring adındaki kaslar ile desteklenir. Kuadriseps uyluğun ön kısmında yer alan dört başlı bir kastır. Hamstring kası ise uyluğun arka kısmında yer alan bir kastır.
  Kuadriseps ve hamstring kasları tendonları ile kemiklere yapışır. Bu kaslar kasıldığında ilgili tendonları ile kemikleri kendilerine çekerek hareket ettirir. Kuadriseps kasının asıl görevi dizi düz hale getirmektir. Uyluğun arka kısmında yer alan hamstring kasının görevi ise dizin bükülü hale gelmesidir. Sorunsuz hareketler için bu kasların belirli bir kuvvete sahip olması ve her ikisinin kuvvetlerinin dengeli olması gerekir.