ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • Yaşla birlikte hormonal seviyelerde olan bozulmalar

    Özellikle kadınlarda östrojen, erkeklerde ise testosteron seviyesinin düşmesiyle birlikte hafızada da zayıflamalar başlar. 50 yaşından sonra her 10 yılda bir beyinde, özellikle de beynin ön kısmında yüzde 2 oranında küçülme olduğu bilinir. Bu da idrak yeteneğinde ve hafızada zayıflamaya neden olur. Ancak bu durum bireysel olarak farklılık gösterir. Beyinde küçülme her insanda hafıza bozukluğuna neden olmayabilir. Bu farkın oluşmasında eğitimin büyük etkisi bulunur. Eğitimli kişilerde hafızayı oluşturan ağlar sistemi daha fazla kullanıldığı için demans riski düşer.


  • Kalp damarını bozan her şey beyni de bozar

    Kalp damarını bozan her şey, beyin damarlarını da bozar. Kontrolsüz hipertansiyon, koroner arter hastalığı, yine damar sistemlerini etkileyen diyabet ve bazı nörolojik hastalıklar da hafızayı etkiler. Beslenmedeki dengesizlikler, B6, B12, folik asit gibi sinirsel gelişim ve hafıza için çok önemli vitamin, mineraller de hafızayı olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alır.


  • Çevresel faktörler

    Yoğun stres altında olan kişilerin hafızası zayıflayabilir. Sonuç olarak hafıza ile ilgili beyinsel ağın, tıpkı parmak izi gibi herkeste farklı olduğunu ve herkesin hafızasının kendi içinde değerlendirilebileceğini unutmamak gerekir.