ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • Timpanometrik inceleme

    By test, orta kulaktaki basıncı ölçmek için kullanılır.  Kulak zarının arkasında basınç problemi yaşanır ya da sıvı birikmesi bulunursa timpanometrik inceleme ile sorunun derecesini ve nedenini ortaya çıkarmak mümkündür.


  • Otoakustik emisyon testleri

    Yenidoğanların yanı sıra, sonraki yıllarda işitme sorunu yaşayan çocuklara da bu testler yapılarak sorunun yeri ve şiddeti öğrenilebilir. Uygulamada çocuğa kulaklık takılır ve 2-10 dakika süren testle işitip işitmediği anlaşılabilir. Ancak işitme derecesi tam olarak tespit edilemeyebilir. O durumda da daha ayrıntılı bir test olan beyin sapı odyometrisi uygulanır.


  • Beyin sapı odyometrisi

    Beyin sapı odyometrisi testi, çocuğa birçok elektrot takılarak yapılır. Bu nedenle test yapılırken, çocuğun uyuması ya da sessiz durması gerekir. Kulağa değişik derecelerde ses verilir. Bunlar beş dalga halinde oluşur. Verilen ses dalgalarına göre, çocuğun işitme kaybının nerede ve hangi derecede olduğu belirlenebilir. Birinci dalgada sorun varsa, bu iç kulaktaki işitme kaybını gösterir. İkinci dalgadaki sorun, işitme kaybının sinirde olduğuna işaret eder. Üçüncü ve dördüncü dalgalar çok kullanılan yöntemler olmamakla birlikte, beşinci dalgada daha üst bölgelerde sorun olduğu anlaşılabilir.