ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • İlaç tedavisi

  Kalp damar hastalığı teşhis edilmemiş (birincil koruma) ve edilmiş hastalarda (ikincil koruma) ilaç tedavisi farklılık gösterir. Her kalp damar hastası günde 100-300 mg aspirin kullanmalıdır. Sağlıklı bireylerde 10 yıllık kalp krizi geçirme olasılığı yüzde 6 üzerinde çıkan kişilerede aspirin önerilir. Yine birincil korumada hastaların şeker ve tansiyon ilaçlarını düzenli kullanmaları önemlidir. Birincil ve ikincil korumada kolesterol ilaçlarının başlama kriterleri farklı olur. Diğer kullanılan ilaç grupları hemen hemen aynı olarak görülür.

   


 • Perkütan Koroner Girişimler (PCI) / Koroner Anjıoplasti ve Stent

  Kalp damarlarındaki yerel daralmaların cerrahi olmayan bir yol ile açılması işlemine koroner anjıoplasti adı verilir (balonla damar açılması). Kasık atardamarından girilerek, kalbin damarlarına doğru itilip buraya yerleştirilen ´kılavuz tel´ aracılığı ile sönük durumdaki balon kaydırılarak darlığın olduğu bölgeye yerleştirilir ve dışarıdan verilen basınçla şişirilip kalp damarı kalınlığı açılmış olur. Bazı durumlarda bu balon üzerine önceden yerleştirilmiş bir metal kafes (Stent) damar içinde kalıcı bırakılarak damarın yeniden daralma ihtimali azaltılmış olur.

   


 • Bypass cerrahisi

  Kalp hastalığınızın derecesini saptamak üzere bir dizin test yapılması gerekebilir. Büyük olasılıkla kardiyak kateterizasyon ile birlikte koroner anjiyografi de gerekli görülür. Bu girişimler ile kalbinizin durumuna dair röntgen görüntüleri alınır. Arterlerinizin tıkanma derecesine bağlı olarak doktorunuz koroner arter bypass girişimini önerebilir. Bu girişim, kalp kasının beslenmesini sağlayan kan akımını düzeltir ve sizi tekrar sağlıklı bir kalbe kavuşturur. Koroner bypass kalbiniz ve hayatınız için ikinci bir şans anlamına gelir.

   


 • Endoskopik cerrahi

  Minimal invaziv bir teknik olan endoskopik cerrahide özel endoskopik cihazlar ile göğüs bölgesine açılan küçük kesilerin içerisinden açık kalp operasyonları gerçekleştirilebilir. Cerrahi enstrümanlar tamamen cerrahın manuel kontrolünde olur. Endoskopik tekniğin uygulanabilmesi için göğüs duvarı yapısının ve kalpteki anotominin uygun olması gerekmektedir. Endoskopik yöntem ile koroner bypass işlemi kapak tamirleri, kapak değişim işlemleri, kalp deliklerinin kapatılması ve ritm tedavisi için ablasyon işlemleri uygulanabilir.

   


 • Robotik cerrahi

  Robotik cerrahinin endoskopik cerrahiden temel farkı, cerrahi enstrümanın cerrahın uzaktan kontrolü altında olması ve robotu kontrol etmesidir. Bu yöntemin temel avantajı ise çok küçük delikler ile yapılan işlem sırasında geniş bir hareket kabiliyeti sağlaması ve kompleks ameliyatların yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. Robotik kalp cerrahisi hastalara küçük kesi, iyi kozmetik görünüm, çabuk yara iyileşmesi, erken mobilizasyon ve erken normal hayata dönüşün yanında aynı zamanda çok iyi damar açıklık oranları ve cerrahi başarı oranları sağlayabilir.