ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • HDL kolesterol

  İyi huylu kolesterol HDL’nin (High Density Lipoprotein) damar sertliği gelişiminde koruyucu bir rolü vardır. Dolayısıyla düşük, yani 40 mg/dl altındaki HDL değeri önemli bir koroner risk faktörü oluşturur.
   


 • Trigliserid

  Trigliserid yüksekliği kalp damar hastalığının oluşumunda tek başına çok fazla bir risk teşkil etmez. Ancak buna sıklıkla eşlik eden düşük HDL, insülin direnci, küçük yoğun LDL ve karın çevresi genişliği ciddi bir risk oluşturur. Trigliserid seviyesinin 150 mg/dl veya daha aşağısında tutulması gerekir.

   


 • Hiperhomosisteinemi

  Damar sertliği için 15 mol/lt üzeri plazma homosistein düzeyleri, bağımsız risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Bu düzeyin üzerindeki homosistein değerine sahip olanlarda, 5 yıl içinde miyokard infarktüsü geçirme riski 3.4 kat artar.
   


 • Lipoprotein(a)

  Genetik olarak belirlenen lipoprotein(a) yüksekliğinin, erken miyokard enfarktüsü ve inme için önemli bir risk faktörü olduğu bilinir. Artmış Lp(a) ve LDL (kötü huylu kolesterol) düzeyleri birlikte görüldüğünde kalp damar hastalığı için önemli bir risk faktörü oluşturur.
   


 • Yüksek duyarlı CRP (hs-CRP)

  Son yıllarda yapılan çalışmalarda, hs-CRP (koroner arter hastalığı olan veya koroner arter hastalığından şüphelenilen kişilerde ölçülür) yüksekliğinin kalp damar hastalığı ile ilişkisi ortaya konmuştur. Bu değerin <0.7 mg/L olması normal kabul edilir ve üzerindeki değerler kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini artırır.