ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Elektrokardiyografi (EKG)

  Elektrokardiyografi kalp ritminin çekilmesiyle başlar. Burada kalbin hızı, düzenli atıp atmadığı, kalbi besleyen damarlarda bir sorun olup olmadığı ve kapak hastalıklarına özgü bazı elektriksel değişiklikler incelenir.
   


 • Göğüs röntgeni

  Kalp kapak hastalıklarının tanısında kalbin büyüklüğü ve akciğerlerin durumu değerlendirilir.
   


 • Ekokardiyografi

  Kalp ultrasonografisi olan bu yöntem, ses dalgalarıyla görüntüleme sağlar. Hastanın yatarken göğsüne bir jel sürülerek kalbinin içini açmadan ama açmış gibi görüntüler elde edilir. Kalbin odacıklarının büyüklüğü, kalbin yeterli kasılıp kasılmadığı, duvar kalınlıklarının artmış olup olmadığı, damar yapıları ve bunlardaki doğumsal anomaliler ve çapları ile kapakların durumu incelenir. Dinleme sırasında duyulan üfürümler değerlendirilir.
   


 • Kalp kateterizasyonu

  Kalp kateterizasyona çoğu zaman gerek kalmaz. Hasta uyutulmadan yapılan bir işlemdir. Kasıktan ince kateterler yardımıyla kalp odacıklarına girilerek yapılır, ameliyat gereken durumlarda buna koroner anjiyografi yöntemi ilave edilerek koroner damarlarda sorun olup olmadığı da ortaya konur.