ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Girişimsel yöntemler

  Kalp kapak hastalıklarında uygulanan girişimsel yöntem balon tedavisidir. Balon tedavisi ile damar darlığı giderilir ve en sık mitral kapağa yapılır. Hastaya lokal anestezi uygulanır. Kasıktaki damardan girilir, kalbin odacıklarına ulaştıktan sonra hasta olan kapağa kateter ilerletilir. Dar olan kapağa gelince, orada sosis şeklindeki balon şişirilir ve darlık olan kapak yaprakçıkları bu yüksek basınç altında bir süre kalınca balon indirilir. Böylece kapaktaki ciddi darlık ortadan kaldırılmış olur.
   


 • Minimal invaziv yöntemler

  Endoskopik cerrahi minimal invaziv bir tekniktir. Bu teknikte özel endoskopik cihazlar ile göğüs bölgesine açılan küçük kesilerin içerisinden, açık kalp operasyonları gerçekleştirilebilir. Ameliyat sırasında cerrahi enstrümanlar tamamen cerrahın kendi kontrolünde olur ve cerrahi alanın görüntülenmesi için endoskopik kamera kullanılır.
   


 • Robotik cerrahi

  Ameliyat amaçlı geliştirilmiş bir robot, cerrahların yönlendirmeleri sonucunda operasyonu gerçekleştirir. Robotik cerrahinin endoskopik cerrahiden temel farkı, cerrahın bir monitörden izleyerek robotun kollarını uzaktan kumanda ederek çalıştırmasıdır. Ameliyat sırasında cerrah, hastanın yattığı masanın biraz ilerisinde bulunan, ameliyatı kumanda edebileceği bir konsola oturur. Bu konsoldan görüntü alır ve robotun kollarını hareket ettirir.


 • Cerrahi yöntemler

  Cerrahi yöntemler kullanılarak arızalı kapaklar çıkarılır ve ‘yapay kalp kapağı’ takılır. Yapay kapağın, mekanik veya biyolojik kapak seçenekleri bulunur. Mekanik kapaklar daha dayanıklıdır ancak ömür boyu kan sulandırıcı ilaç  kullanımı gerektirir. Biyolojik kapaklar ise kısa ömürlüdür ancak kan sulandırıcı ilaç kullanımına gerek yoktur.