ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Teknoloji ve hekim tecrübesi

  Dünyada olduğu gibi ülkemiz de de ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar hastalıkları günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Bununla birlikte teknolojideki gelişmelere hekimlerin tecrübesi de eklenince kalp ve damar cerrahisinde eskiden yüksek ölüm riski ile yapılan ameliyatlar düşük risklerle, daha küçük kesilerle hatta robot kullanımı ile kesi yapmadan iki ya da üç delikten geçirilen kollar yardımıyla ameliyat yapılabiliyor.


 • Kalbi durdurmadan koroner by-pass ameliyatları

  Standart kalp ameliyatında kalp durdurulur ve tüm vücut kalp ve akciğerlerin yerini alan bir makineye bağlanır. Bu makinenin vücuda mikro düzeyde birçok yan etkisi bulunur. Kalbi durdurmadan yapılan ameliyatlar bu etkileri sıfırladığı gibi, akciğer veya böbrek yetersizliği olan, kanama olasılığı fazla olan, felç geçirme riski yüksek olan hastalarda gelişen teknoloji ile birlikte, kalp kasılması zayıf olan hastalarda da uygulanabilir.


 • Göğüs kemiğini açmadan kapak ameliyatları

  Kalp kapak ameliyatlarında göğüs kemiğinin tümü baştan aşağıya açılarak bu ameliyatlar yapılmakta iken artık günümüzde göğüs kemiğinin bir kısmını açarak veya koltuk altından 4-5 cm'lik kesilerle bu ameliyatlar yapılabilir. Özellikle kadınlarda göğüs altından yapılan bu kesilerle gerçekleştirilen ameliyatlar estetik açıdan hastayı çok mutlu ettiği gibi göğüs kemiği açılmadığı için hasta, ameliyatın ikinci üçüncü günü çok daha rahat ve aktif hareket edebilir. Ağrı çok daha az olur; hasta istediği pozisyonda sağa-sola dönerek rahatça uyuyabilir.


 • Robotlar artık kalp ameliyatında

  Robotik cerrahi ile kardiyovasküler operasyonlarda başarı oranı artar. Bu yöntem kaburga kemiğini de içeren büyük kesiler yerine küçük deliklerden ameliyatların yapılmasına imkan tanır. Cerrah bir kontrol konsolu yardımı ile robotu kullanarak sadece bir kaç delikten gönderdiği robot kolları ve kamera sistemi ile kalp ameliyatlarını düşük risklerle yapabilir. Uygun hasta seçimi ile by-pass ve kapak ameliyatları bu teknikle yapılabilir. Hasta; kan kaybı, enfeksiyon riski, ağrı ve yara izi minimum seviyede olduğundan hem ameliyat sırasında hem de ameliyattan sonra birçok avantaja sahip olur. Normal yaşama çok daha çabuk döner ve ağrıyı çok daha az hisseder.


 • Bacaktan kesi yapmadan damar çıkarma

  Koroner by- pass ameliyatlarında bacaktan damar almak gerektiği zaman eskiden bacağın iç yüzü bu damarı almak için boydan boya açılıyordu. Bu hem yara iyileşmesi ve enfeksiyon problemleri hem de hasta hareketlerini kısıtlayıcı etki yapıyordu. Günümüzde by- pass için kullanılacak bacak damarları endoskopik yöntemlerle sadece 1 cm'lik kesi ile çıkarılabiliyor.


 • Aort anevrizmalarına ameliyatsız tedavi

  Aort damarının genişleyerek balonlaşmasına ve patlamaya yatkın hale gelmesine ‘anevrizma’ denir. Özellikle 60 yaşın üzerinde daha sık görülen ve patlaması halinde yüzde 100 öldürücü olan Aort anevrizmalarına artık daha düşük riskle ameliyatsız, anjiografi ile endovasküler stent tedavisi yapılabilir. Bu hastalar erken dönemde ameliyata göre daha düşük bir risk ile tedavi edilebilir ve daha çabuk normal yaşama dönerrler. Fakat işlem sonrası belli aralarla yakından takip edilmeleri gerekir.


 • Ameliyatsız kalp kapağı takılabilir

  İleri yaş hastalığı olan aort kapakçığının kireçlenmesi ve daralması durumunda açık kalp ameliyatı ile kireçlenmiş kapak değiştirilir. Bu ameliyat özellikle yaşlı böbrek problemleri olan ve kalbi zayıf hastalarda yüksek risk taşır. Günümüzde uygun hasta grubunda kalp kapakçığı ameliyatsız, anjiografik olarak takılır. İşlemin riski ameliyata göre daha düşük, normal yaşama dönüş daha kolay olur.