ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
  • Sigara kullanımı

    Sigara, mesane kanseri için en önemli risk faktörüdür. Sigara içenlerde mesane kanseri riski, içmeyenlere göre 2 kat daha fazladır. Sigara dumanında bulunan kansere yol açıcı kimyasal maddeler akciğerler yoluyla emilerek kana karışır ve buradan süzülerek mesaneye gelir. Dolayısıyla bu kimyasal maddelerin mesane hücreleri üzerinde kanser yapıcı etkileri bulunur.


  • Mesleki risk faktörleri

    Boya endüstrisinde, kullanılan benzidin ve betanaftilamin gibi kimyasallarla çalışanların yanı sıra kauçuk, deri, tekstil üreticileri, basımevlerinde çalışanlar, boyacılar, kuaförler, makinistler ve kamyon şoförleri mesane kanseri açısından risk altındalardır. Mesleki risk faktörleri, sigara içimi ile birleştiğinde risk, belirgin ölçüde artar.


  • Diğer risk faktörleri

    Mesane kanseri en sık 65 yaş ve üzerinde görülür. Erkeklerde görülme oranı, kadınlara göre 4 kat daha fazladır. Kronik idrar yolu enfeksiyonu, böbrek ve mesane taşı gibi mesanede kronik irritasyona yol açan etkenler, çok nadir görülen doğuştan mesane defektleri, az sıvı alımı, ailede mesane kanseri öyküsü, önceden kemoterapi veya radyoterapi almış olmak, içme suyunda arsenik bulunması da mesane kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında sayılır.