ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Organ bağışı için sağlıklı olmak yeter

  Organ naklinin olmazsa olmazı sağlıklı bir organ ve sağlıklı verici. Ancak organ nakli ekiplerince aksi söylenmediği sürece herkes alıcı ve verici adayı olabilir. Normal şartlarda ameliyat edilebilecek her hastaya nakil yapılabilir.
   


 • Organ nakli kimlere yapılamaz?

  HIV pozitif kişilere, aktif enfeksiyonu olan hastalara nakil yapılamaz. Bunun dışında ileri dereceli psikolojik bozuklukları (psikoz, demans, vs.) olanlara ve kanser tedavisi devam edenlere nakil uygun değildir ancak unutulmaması gereken en önemli nokta; her organı bekleyen uygun bir alıcının olmasıdır.


 • Türkiye'de 150'nin üzerinde merkez organ bekleyenler için çalışıyor

  Türkiye’de 62 böbrek nakli merkezi, 40 karaciğer nakli merkezi, 13 kalp nakli merkezi, 3 akciğer nakli merkezi, 5 pankreas nakli merkezi, 4 ince bağırsak nakli merkezi, 5 kompozit doku nakli merkezi, 21 kornea nakli merkezi bulunuyor. Bu merkezler uygun verici ile alıcıyı buluşturuyor.
   


 • Böbrek birinci, karaciğer ikinci

  Türkiye’de canlı veya beyin ölümü olmuş yakınlarının organlarını bağışlayanların sayısı az. 2011 yılı verilerine göre, organ nakillerinde 14 bin 559 nakil ile böbrek başı çeker. Ancak böbrek naklinde canlı vericili nakiller çoğunlukta. Canlıdan nakil sayısı 11 bin 239 iken kadavradan nakil sayısı yalnızca 3 bin 290. Yaklaşık her dört böbrek naklinden biri canlı vericiden alınır. Karaciğer nakillerinde toplamı ise 4 bin 489'dur. Bu toplam sonuç içinde canlıdan nakil sayısı 2 bin 831, kadavradan olanı ise bin 658'dir. Diğer nakiller ise; kalp 502, pankreas 158, akciğer 19, kalp ve karaciğer 4, ince barsak ise 14...
   


 • Organ nakli büyüme geriliğini yavaşlatıyor

  Organ nakli olmayan çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği daha fazla yaşanıyor. Takılan böbrek zaten erişkinden alındığından daha fazla büyümüyor, ama çocuklar büyüdüğünden bu organların varlığı çocuğun sağlığı açısından sorun yaratmıyor. İdeal olanı hastalar diyalize girmeden nakil olması. Ancak bu her zaman mümkün olamıyor. Böbrek nakli, böbrek yetmezliğinin tedavisindeki en kaliteli çözüm.