ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Papiller tip

  Tiroit kanserlerinin yüzde 80’i, papiller tip olarak görülür. Bu tipteki kanserler genellikle 20-50 yaş arasında ortaya çıkar. Kadınlarda görülme oranı erkeklere göre 3 kat daha fazla. Ayrıca 14 yaşından küçük çocuklarda en sık görülen tiroit kanseri tipi. Genellikle uzun yıllar 1 cm’nin altında kalarak belirti vermeyebililer. Başka bir sebeple örneğin guatr veya hipertiroidi nedeniyle bezin ameliyatla çıkartıldığı durumlarda tesadüfen bulunurlar. Çok miktarda deniz ürünü yenmesi ve bununla alınan aşırı miktarda iyodun tiroid bezinde iltihaplanmaya ve bu iltihap zemininde kanser çıkmasına bağlanır.


 • Papiller tip tedavisi

  Cerrahi yöntemle tiroit bezi tamamen çıkarılır. Hastada ameliyat sonrası, eğer 10 mm’den küçük bir “mikrokanser” varsa, tiroit hormonu verilir. Kanserin lenf bezlerine atlaması, tiroiti çevreleyen kapsüle gelmesi ve çapının 10’mm den büyük olması durumlarında ameliyattan 6 hafta sonra radyoaktif iyot tedavisi uygulanır. Bu tedavi hastalığın gerek lokal olarak boyunda, gerek uzak metastaz şeklinde geri gelmesi olasılığını azaltır. Hastaların boynunda lenf bezi tutulumu olduğu takdirde iğne biyopsisi ile tanı konur, doku bütünlüğü bozulmadan hastanın tiroit bezi, lenf bezleriyle birlikte çıkarılır.


 • Folliküler tip

  Daha çok 40–60 yaş arası kadınlarda görülür. Folliküler kanserler, tiroit kanserleri içinde tanısı en zor konan gruptur. Bu türde lezyonun bir kanser olup olmadığını anlamak için; normal yapıdaki hücrelerden oluşan bu kitleyi çevreleyen kapsülün, herhangi bir yerinde, hücrelerin, bu kapsülü delip dışarı çıkıp çıkmadığının görülmesi gerekir. Kapsülün bu şekilde bir istilası durumunda folliküler kanser, kapsülün sağlam kalması halinde iyi huylu folliküler tümör tanısı konur.


 • Folliküler tip tedavisi

  Tedavileri papiller tipte olduğu gibi, total tiroidektomi ve istila yapmış kanser durumunda tümör büyüklüğü ne olursa olsun ameliyat sonrası radyoaktif iyot tedavisidi uygulanır. Hastaların yüzde 80’i başarılı bir tedavinin ardından normal sağlıklı yaşamlarını sürdürebilirler.


 • Medüller tip

  Genetik geçiş gösteren ailevi tipleri 1-20 yaş arasında görülürken, ailevi olmayanlar 40 yaşından sonra ve genellikle lenf metastazı yapmış olarak ortaya çıkar. Tiroit kanserlerinin yüzde 5’ini oluştururlar.


 • Medüller tip tedavisi

  Medüller tip tedavisi total tiroidektomi (tiroitin tamamen çıkarılması) ve tümörün olduğu tarafa lenf disseksiyonu yapılması şeklinde yapılır. Bu tipte ameliyat sonrası radyoaktif iyot kullanılmaz çünkü tümörün çıktığı hücre, diğer tiroit hücrelerinden farklı olduğundan iyot tutmaz. Takiplerinde kanda kalsitonin değeri ölçülür. Hastaların yüzde 60’ı başarılı bir tedavi ardından sağlıklı yaşamlarını sürdürürler.


 • Anaplastik tip ve tedavisi

  Bu tip, tiroit kanserlerinin yüzde 5’ini oluşturur. Genellikle 60 yaş sonrasında ve uzun yıllar tedavisiz kalmış papiller veya folliküler kanserlerin birden biyolojik davranışlarını değiştirerek hızla büyümeye başlaması ile oluşur. Bu durumda cerrahi yöntemler uygulanamaz. Ancak hastayı rahatlatma amacı ile boyuna, radyoterapi tedavisi uygulanır.