ACIBADEM HAYAT www.acibadem.com.tr https://www.acibadem.com.tr/hayat
 • Yoganın fizyolojik etkileri

  • Stabil ve dengeli otonomik sinir sistemi sağlar,
  • Nabız hızı, solunum hızı ve kan basıncı düşer,
  • Kardiyovasküler ve solunum verimliliği artar,
  • Gastrointestinal ve endokrin fonksiyonları normalleşir,
  • Kas-iskelet esnekliği ve eklemlerin hareketlerinde artış olur,
  • Kavrama kuvveti artar ve el-göz koordinasyonu gelişir,
  • Dayanıklılık, esneklik ve enerji düzeyi artar,
  • Uyku düzene girer ve bağışıklık artar.

 • Yoganın psikolojik etkileri

  • Somatik ve kinestetik farkındalık artar,
  • Ruh hali gelişir ve huzurluluk duygusu artar,
  • Kendini kabul etme ve kendini gerçekleştirme artar,
  • Sosyal uyum artar,
  • Anksiyete ve depresyon azalır,
  • Düşmanlık duygusu azalır,
  • Konsantrasyon gelişir,
  • Hafıza, dikkat ve öğrenme verimliliği gelişir,
  • Derinlik algısı gelişir.

   


 • Yoganın biyokimyasal etkileri

  • Glukoz ve sodyum seviyesi düşer,
  • Total kolesterol ve trigliserid azalır,
  • HDL kolesterol artar,
  • LDL ve VLDL kolesterol düşer,
  • Kolinesteraz artar,
  • Katekolaminler azalır,
  • Hematokrit, hemoglobin ve lenfosit artar,
  • Toplam beyaz kan hücre sayısı azalır,
  • Tiroksin artar.