CYBERKNIFE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Cyberknife Acıbadem CyberKnife Radyocerrahi Sistemi, ana olarak 6 eklemli bir endüstriyel robot üzerine yerleştirilmiş 140 kg. ağırlığında 6 MV X-ışını üreten lineer hızlandırıcı ve 6 yönde hareket edebilen robotik hasta yatağından oluşur. Robot hassasiyeti 0.2 mm. olarak bildirilmektedir. Klasik SRC metotlarından farklı olarak CyberKnife, görüntüleme ile hedefin yerini belirleme ve kılavuzluk yapan sistemle bilgisayar kontrollü robot sistemini birleştirerek, tümörlere ışınlanmasını sağlar.

Uygulama Nasıl Yapılıyor?

CyberKnife, hastanın yüzüne plastik maske yerleştirilerek, hastaya cerrahi girişim yapılmadan uygulanır. Şöyle ki; hasta, tedavi sırasında 6 yönde hareket edebilen robot kontrollü bir masada yatar.

CyberKnife'ta, tümörün yerini belirleyip takip eden ve gerektiğinde, tümör hareketi olursa değişiklikleri izleyip hasta pozisyonunu değiştiren bir görüntü yakalama sistemi kullanılır. Bu sistem ile solunumla yer değiştiren akciğer ve karaciğerdeki tümörler SRC/SRT ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi sırasında hastanın nefesini tutması ya da düzenli olarak soluması da gerekmez.

Sistem, hastanın tedavi öncesi alınan Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans görüntülerini, tedavi sırasında alınan anlık görüntülerle karşılaştırır. Buradan elde edilen tümör koordinatları anlık olarak bilgisayarlar yardımıyla değerlendirilerek radyasyon dozu ayarlanır. Bu şekilde hastanın küçük hareketlerine karşı tedavinin etkilenmemesi sağlanır. Tedavi tümörle sınırlı kalırken, çevre sağlıklı dokulardaki hasar da aza indirilebilmektedir.

Bilgisayar kontrollü robot kullanan CyberKnife Sistemi'nde, tedavi cihazı hasta etrafında dönerek ve yüzlerce açıdan ışınlayarak tedaviyi tamamlar. Hedeflerin ışınlanmasındaki doğruluk 0.95 mm. kadar olmaktadır.