Prof. Dr. Enis Özyar

Prof. Dr. Enis Özyar

Prof. Dr. Enis Özyar, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyasyon Onkolojisi Uzmanlığını Hacettepe Üniversitesinden almıştır. Hacettepe Üniversitesinde 1988-2008 arasına öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

2008 yılından itibaren Acıbadem Sağlık Grubunda çalışmaya başlamış, 2008 yılında Lineer hızlandırıcı tabanlı sistemlerle, ülkemizdeki ilk vücut stereotaktik radyoterapisi uygulamalarını gerçekleştirmiştir. 2009 yılından itibaren ise Acıbadem Maslak Hastanesinde hizmete giren Cyberknife Stereotaktik Radyocerrahi cihazını kullanmaya başlamıştır.

Dr. Özyar ve tedavi ekibi, 2014 yılına kadar 5 yıl içerisinde 1100 hastanın tedavisini gerçekleştirmiştir. Dr. Özyar’ın ilgi alanları arasında beyin tümörleri, baş boyun tümörleri, toraks tümörleri, jinekeolojik tümörler, göz tümörleri, karaciğer metastazlarının tedavisi bulunmaktadır.

Dr. Özyar’ın uluslararası literatürde yayınlanmış 80 üzerinde makale, 10 üzerinde kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır.