SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN


City Clinic Cardiac Surgery Hospital Burgas
  • OTOPARKOTOPARKHastanemizde otopark bulunmaktadır.

Acıbadem City Clinic Cardiac Surgery Hospital Burgas Temmuz 2016'da açıldı. Hastane invazif kardiyoloji ve kardiyak cerrahiyi kapalı bir hastanede döngüsü içerisinde birleştiriyor. 

Acıbadem City Clinic Cardiac Surgery Hospital Burgas tüm akut kardiyovasküler durumlar için acil servis odası ve yoğun bakım odasında 24 saat acil servis hizmeti veriyor. Hastane aynı zamanda kritik durumda olan hastalar için resüssitasyonlu transfer hizmeti de sunuyor.  

2016 yılında City Clinic Group ve Tokuda Group’un Acıbadem Sağlık Grubu tarafından satın alınmasıyla birlikte, Acıbadem City Clinic Cardiac Surgery Hospital Burgas 5 ülkedeki Acıbadem Hastanelerinin tüm departmanlarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya başladı. 

1800 m² Kapalı Alan

Hastane 1800 metre karelik bir alana ve 31 yatak kapasitesine sahip. Hastanede; anjiyo laboratuvarı, 64-kesitli çoklu dedektör bilgisayarlı tomografi cihazı, 2 ameliyathane ve kardiyocerrahi resüssitasyonu bulunuyor. Yoğun bakım ünitesi 8 Kardiyovasküler yoğun bakım yatağından oluşuyor.

Medikal Cihazlar

Hastanede Bilgisayarlı Tomografi ve Mobil X-Ray cihazları bulunuyor. Dijital Anjiyografi (DSA) cihazı, vücuttaki arterlerin ve venlerin görüntülenmesi ile vasküler hastalıkların aynı prosedürle tanısının konması ve tedavi edilmesi için kullanılıyor.

Tıbbi Birimler

Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi departmanında yetişkinlere yönelik kardiyak operasyonlar yapılıyor. Hastanenin 26'sı hekim olmak üzere 122 çalışanı bulunuyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi birimi ciddi formları da dahil olmak üzere koroner arter hastalığı gibi kardiyak ve vasküler hastalıkların tıbbi ve girişimsel tedavisini gerçekleştiriyor. Söz konusu ciddi koroner arter hastalığı türleri şunlar;

- Akut miyokardiyal enfarktüs (AMI)

- Valvüler kalp hastalığı

- Ritim ve iletim bozuklukları

- Dirençli hipertansiyon

- Akut ve kronik kalp bozukluğu

- Karotid ve renal arter stenozu, Arteriyovenöz fonksiyon bozukluğu dahil Periferik arter hastalığının patolojisi

- Aort hastalığı
 

Gerçekleştirilen diğer kardiyak cerrahi girişimleri ise;

- Ekstrakorporeal dolaşımı (kalp ve akciğer makinesi) varlığında ve yokluğunda aortokoroner bypass, çalışan kalpte uygulanan operasyonlar ve mevcut arteriyel vasküler yapılar kullanılarak uygulanan bypass ameliyatları

- Kalp damarı protezi

- Damar kurtarıcı operasyonlar

- Kardiyak fonksiyonu iyileştirmek için uygulanan sol ventrikül hacmini düşürme operasyonları.

Hastane koğuşu, miyokardiyal enfarktüs, aortik diseksiyon ve diğer acil tıp vakalarını kabul edebilecek şekilde hizmet veriyor.

Merkezler

 Kalp Sağlığı Merkezi  

 


Otopark

Acıbadem City Clinic Cardiac Surgery Hospital Burgas'ın hastane ziyaretçilerinin ücretsiz kullanacağı otoparkı bulunuyor.