SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümleri, tüm poliklinik, merkez ve hastanelerimizde 0-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek üzere organize olmuştur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerinde en önemli hedeflerimizden biri anne sütü ile beslenmenin bebeğin gelişimindeki önemini unutturmamaktır. Ayrıca bölümümüzde tüm yenidoğan bebeklerimizin topuklarından kan alınarak fenilketonüri ve hipotiroidi taraması yapılmaktadır.

Hastanelerimizde bebeklerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi değerlendirilerek, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü önerileri göz önüne alınarak aşıları yapılmaktadır.

Birimimizde ebeveynlerin çocukluk çağı kronik hastalıkları hakkında bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.  

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Doktorları


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu hastaneleri ve tıp merkezlerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerinde, şu alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Çocuk Alerjisi

Bölümümüzde çocukluk çağının akciğer hastalıkları; kistik fibrozis, tüberküloz, doğumsal anomaliler, prematürenin akciğer hastalıkları, bronşiyolit, bronşit, pnömoni, bronşektazi, sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, intersitisiyel akciğer hastalıkları, pulmoner hemosiderozis, gastroözofagiyel reflü ve kist hidatik hastalığı, tetkik tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Hastalıkların tanısı için solunum fonksiyon testleri ve ter testi gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Göğüs Hastalıkları

Çocukluk çağındaki kişilerde akciğer hastalıkları; kistik fibrozis, tüberküloz, doğumsal anomaliler, prematürenin akciğer hastalıkları, bronşiyolit, bronşit, pnömoni, bronşektazi, sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, intersitisiyel akciğer hastalıkları, pulmoner hemosiderozis, gastroözofagiyel reflü ve kist hidatik hastalığı, tetkik tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Hastalıkların tanısı için solunum fonksiyon testleri ve ter testi gerçekleştirilmektedir. Gereksinim duyulduğunda Grubun diğer tüm bölümleriyle özellikle nükleer tıp, biokimya, patoloji, genetik ve diğer tanı laboratuvarlarıyla işbirliği içinde faaliyet gösterilmektedir.

Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk Endokrinolojisi bölümümüzde; büyüme ve ergenlik sorunları, tiroid hastalıkları, diyabet hastalıkları, cinsiyet belirsizlikleri, metabolik kemik hastalıkları, obezite, böbreküstü bezi hastalıkları, aşırı kıllanma ve adet düzensizliği ile ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi gerçekleştirilmektedir. Özellikle diyabet ve büyüme hormonu eksikliği olan hastalara tedavi yöntemleri planlanarak uygulanmaktadır.

Çocuk Gastroenterolojisi

Sindirim sistemi yakınmaları ya da hastalığı olan çocuklara tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.Çocuk yaş grubunda görülen gastrointestinal ve hepatobilier hastalıklar birimin kapsamına girmektedir. Yaş grubuna uygun şekilde tüm gastrointestinal sistem endoskopisi gerçekleştirilmektedir.     

Çocuk Hematolojisi

Çocuk Hematolojisi birimimizde kan ve kan ürünleri kaynaklı tüm hastalıkların tanı ve  tedavisi birim hekimlerimizce gerçekleştirilmektedir. Tüm anemiler; demir eksikliği anemisi, vitamin B12 eksikliği anemisi, doğuştan kan hastalıkları Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi ve diğer anormal hemoglobinler, kemik iliği yetmezlikleri aplastik anemiler, Fanconi aplastik anemisi, Diamand-Blackfan anemisi, idiopatik trombositopenik purpura, nötropeniler, çocukluk çağı lösemileri, kanama diatezi, tromboz pıhtılaşma bozuklukları birim hekimlerinin ilgilendikleri başlıca alanlardır.

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Kardiyolojisi birimimizin amacı doğumsal ya da sonradan meydana gelen kalp hastalığı bulunan çocuklara ve anne karnındaki bebeklere uygun sağlık hizmetini sağlayabilmektedir. Çocuk yaş grubuna uygun tanı ve tetkik araçları ile tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi bölümümüzdeki alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz çocuk böbrek ve üriner sistem hastalıkları konusunda çalışmaktadır. Birimin ilgi alanına giren başlıca hastalıklar; çocukluk çağında böbrek ve idrar yolları hastalıkları, hipertansiyon ve romatizmal hastalıklar, ailevi akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozus ve eklem romatizmasıdır.

Çocuk Nörolojisi

Acıbadem Sağlık Grubu Çocuk Nörolojisi biriminde çocukluk yaşlarında görülen havale gibi nörolojik sorunlar, yenidoğan döneminden itibaren görülen gelişme gerilikleri, beyin felci (serebral palsy), kas hastalıkları, otizm gibi yaygın gelişimsel bozukluklarının tanı ve tedavisi sağlanmaktadır.

Çocuk Romatolojisi

Çocuk Romatolojisi bölümümüzde çocukluk çağı romatizmal hastalıklarına (0-16 yaş) tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu bölümde hizmet verilen bazı hastalıklar; ailesel akdeniz ateşi, ağrı sendromları, behçet hastalığı, çocukluk romatizması (juvenil idiopatik artrit), genetik bir bozukluğa bağlı tekrarlayan ateşler, Henoch - Schöenlein Purpurası, lyme artriti, romatizmal ateş ve streptokok enfeksiyonu sonrası gelişen artrit ve seyrek görülen çocukluk çağı birincil vaskülilitleri olarak sıralanabilir.

Çocuk Psikiyatrisi

Acıbadem Sağlık Grubu Çocuk Psikiyatrisi bölümü, nüfusun yarıdan fazlası çocuk ve gençlerden oluşan ülkemizde, sağlıklı bir toplumsal yapıya ulaşabilmek ancak kişilerin çoğunluğunun ruhsal yönden sağlıklı olması ile gerçekleşebileceği inancına sahiptir. Çocuk Psikiyatrisi birimimiz hastalıkların biyolojik yönüyle ilgilenmenin yanı sıra, davranışsal ve toplumsal yönüyle de ilgilenen ve bu açıdan eğitime ve koruyucu sağlığa yönelik de çalışan bir uzmanlık dalıdır.

Çocuk psikiyatrisi ilgi alanında bireysel psikoterapi, grup terapisi, oyun terapisi, psikodrama yöntemiyle grup terapisi, aile tedavisinin yanında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi hastalıklar dahil olmaktadır.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44