SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Damar Cerrahisi Bölümü’nde; kafatası, göğüs boşluğu ve kalbin kendine ait dolaşımından sorumlu damar dışındaki vücuttaki tüm atar damar, toplardamar ve lenf dolaşımı sistemindeki tıkanıklıklar, daralmalar ve fonksiyon bozukluklarının tanısı ve tedavi uygulamaları (medikal, cerrahi ve endovasküler -balon anjiyoplasti/stent) gerçekleştiriliyor.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Damar Cerrahisi Bölümü Doktorları


Damar Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Damar Cerrahisi Bölümü’nde aşağıdaki hastalıkların tanı ve tedavisi için hizmet sunuluyor:

Damar sertliğine bağlı tıkanıklık ve daralmalar

Hastalığın tedavisinde medikal tedavi ve egzersiz; düzenli yürüyüş egzersizleri: müdahaleli tedavi (operasyon veya anjiyografi eşliğinde balon ile genişletme ve/veya stent yerleştirilmesi); balon ile genişletme ve stent yerleştirilmesi; Bypass cerrahisi; plakların temizlenmesi (endarterektomi) cerrahisinden yararlanılmaktadır.

Buerger Hastalığı (tromboanjitis obliterans hastalığı)

Tanısı klinik muayene ve MR/ BT anjiyografi ile konulabilmektedir. Tedavisi; sigaranın yasaklanması, el ve ayakların travmadan korunması, (damar genişletici) ilaçlar, cerrahi veya kimyasal sempatik blokaj şeklindedir.

Ani damar tıkanıklıkları (emboli, tromboz)

Tedavisinde; pıhtının ortadan kaldırılıp dolaşımın tekrar sağlanması operasyon ile veya agresif olarak pıhtı eritici ilaç tedavisi ile olabilmektedir. Eğer altta yatan zeminde daha önceden var olan ileri düzeyde darlıklar varsa bazen bu tedaviler ile istenen sonuçlar elde edilemez ise bypass gibi cerrahiler de devreye girebilmektedir.

Diyabetik ayak

Şeker hastalığına bağlı olarak yara iyileşmesi ve enfeksiyon problemi olan hastalardır. Damar sertliği zemininde damar tıkanıklıkları olan, yandaş hastalıkları olarak şeker hastalığı da olup ayağında yarası veya kangreni olan hasta diyabetik ayak hastası değil; şekeri olan periferik arter hastasıdır ve tedavisi bu zeminde düzenlenmelidir.

Karotis arter hastalıkları (şah damarlarının daralması veya tıkanıklıkları)

Klinik muayenede doppler sonografi, MR Anjiografi, CT Anjiografi, konvansiyonel anjiografi gibi çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Tedavisi; medikal tedavi, cerrahi tedavi ve girişimsel radyolojik müdahalelerdir.

Anevrizmalar (damarlarda genişleme, balonlaşma)

Küçük çaplı anevrizmalar 6 ay veya 1 yıl gibi aralıklar ile ultrasonografi ile takip edilmektedirler. Ani bir çap artışında ek tetkikler veya müdahaleler gerekebilmektedir. Müdahalelerde açık operasyon ya da kapalı “endovasküler” yöntem uygulanmaktadır. 

Kronik toplardamar yetmezlik ve varis

Tanısında renkli doppler ultrasonografiden, tedavide; radyofrekans, lazer, skleroterapi ve gerekli görülürse cerrahi yöntemden faydalanılıyor.

Derin ven trombozu ve akciğer embolisi

Tanısı bacakta venöz doppler ultrasonografi akciğerde kontrastlı tomografi ve MR ile konulabilmektedir. Tedavisinde akut yani ilk 1 ay içerisinde fark edilen hastalara pıhtının hemen eritilebildiği müdahaleli yöntemler olduğu gibi varis çorabı kullanımı, kan sulandırıcı medikal tedaviler de mevcuttur.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44