SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Endokrin Cerrahisi bölümünde tiroid, paratiroid, pankreas ve böbrek üstü bezi hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi endokrinolog ve genel cerrahi uzmanlarınca yapılıyor.

Tanı ve tedavi aşamasında radyoloji, pataloji, nükleer tıp ve onkoloji uzmanlarının da katılımıyla multidisipliner anlayışla hizmet sunuluyor.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Endokrin Cerrahisi Bölümü Doktorları


Endokrin Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Endokrin cerrahisi bölümünde tiroid hastalıkları (Guatr, hipotiroidi, hipertiroidi, Graves hastalığı, tiroid nodülleri ve tiroid kanserleri), paratiroid hastalıkları (hiperparatiroidi, hipoparatiroidi, paratiroid bez kanserleri), pankreasın cerrahi endokrin hastalıkları (insulinoma, gastrinoma, glukagonoma, VİPoma, Zollinger-Ellison Sendromu, karsinoid sendrom), böbrek üstü bezi hastalıkları (Cushing Sendromu, Addison Sendromu, Feokromositoma, insidentaloma, adrenokortikal kanserler) genel cerrahi ve endokrinoloji uzmanlarınca değerlendirilip tedavi ediliyor.

Tiroid nodüllerinin ayıcı tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) uygulanıyor. Cerrahi tedavi laparoskopik veye açık yöntemle yapılıyor. Tiroid ve paratiroid cerrahisinde ses kısıklığı riskini azaltmak için devamlı rekürren sinir mönitörizasyonu, özel doku kesici ve kapatıcılar, damarsal yapıları kapatıcı aletler kullanılıyor. Böbrek üstü bezi ve pankreas bezi endokrin tümörlerinin cerrahisi laparoskopik olarak gerçekleştiriliyor.

Tanı aşamasında radyoloji ve nükleer tıp birimleri ile işbirliği içinde çalışılırken, gerekli durumlarda girişimsel işlemler yapılıyor. Kanser tanısı alan hastalar ilgili branşların uzmanlarının oluşturduğu konseyde değerlendiriliyor ve onkolojik tedavisi düzenleniyor.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44